วันเกิดกับภาษี

ทั่วไป

4,302 VIEWS

ถ้าบังเอิญว่าขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้เป็นวันเกิดของคุณพอดี สุขสันต์วันเกิดครับและขอมอบบทความนี้แทนของขวัญวันเกิดไปด้วยเลยนะครับ

วันเกิดเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการ คำนวณภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง เนื่องจาก ภาษีบางรายการมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุด้วย

ดังนั้น วันเกิดของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องจึงอาจส่งผลให้คุณได้สิทธิ์หรือเสียสิทธิ์ได้ในเวลาเดียวกัน วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันเกิด

  • สิทธิประโยชน์เมื่ออายุ 65 ปีบริบูรณ์

ในปีที่วันเกิดของคุณเวียนมาครบ 65 ปีบริบูรณ์ ถ้าคุณยังมีรายได้และยื่นภาษีเองอยู่ คุณจะได้รับ สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ ฿190,000 แรก โดยคุณสามารถเลือกใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้หักออกจาก เงินได้ ประเภทใดของคุณก็ได้

เช่น ถ้าคุณมีเงินได้ 2 ก้อน ได้แก่ เงินเดือน ฿200,000 และ ดอกเบี้ย ฿200,000 คุณสามารถนำสิทธิ์ยกเว้นเงินได้ ฿190,000 นั้น หรือจะนำไปใช้หักออกจากเงินเดือน และ ดอกเบี้ย รายการละ ฿95,000 ก็ได้ตามที่เห็นสมควร

แต่เวลาใช้สิทธิ์นี้อย่าลืมกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วย (ถ้าคุณใช้ iTAX ระบบจะบริหารสิทธิ์นี้ให้อัตโนมัติในรูปแบบที่ทำให้คุณเสียภาษีต่ำที่สุด และเตรียมแบบฟอร์มที่จำเป็นให้อัตโนมัติ)

  • ค่าลดหย่อนบิดามารดา

การใช้สิทธิ์ ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ ฿30,000 นอกจากเกณฑ์เงินได้ และภาระการดูแลแล้ว ยังมีเกณฑ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ของคุณ

นั่นคือ พ่อแม่จะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ด้วย จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้

นั่นหมายความว่า พ่อแม่ของคุณฉลองวันเกิดอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ คุณก็เตรียมอ้าแขนรับค่าลดหย่อนบิดามารดา ใน ปีภาษี เดียวกันได้เลย

  • ค่าลดหย่อนบุตร

ค่าลดหย่อนบุตร เกี่ยวข้องกับวันเกิดของบุตรที่คุณจะใช้ลดหย่อนภาษีเพราะ สิทธิ์ลดหย่อนบุตร คนละ ฿30,000 นี้จะอยู่กับคุณได้นานตราบเท่าที่บุตรของคุณยังอายุไม่เกิน 25 ปี (และยังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาเป็นอย่างน้อย)

นั่นหมายความว่า ในปีที่บุตรของคุณฉลองวันเกิดอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ นี่จะเป็นปีภาษีสุดท้ายที่คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรได้ โปรดเตรียมโบกมือลาค่าลดหย่อนบุตรในปีภาษีถัดไปด้วย

  • เงื่อนไขการขาย RMF

ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะได้รับ สิทธิ์ลดหย่อน ตามจำนวนที่ซื้อไว้ในแต่ละปีแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสูงสุดไม่เกิน ฿500,000

แต่การซื้อ RMF นั้นมีข้อจำกัดเรื่องห้ามขายก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ มิเช่นนั้น คุณจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากการซื้อ RMF ที่ได้รับมา 5 ปีก่อนหน้านั้นด้วย

เช่น ถ้าคุณซื้อ RMF และถือไว้จนครบวันเกิดอายุ 55 ปีบริบูรณ์ของคุณ คุณจะสามารถขาย RMF ที่คุณซื้อไว้ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขและไม่ต้องคืนสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากการซื้อ RMF แต่อย่างใด

  • ผลประโยชน์ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่ซื้อไว้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสูงสุดไม่เกิน ฿200,000 แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เมื่อเรามีอายุตั้งแต่ 55-85 ปี หรือมากกว่านั้นด้วย

ดังนั้น การใช้สิทธิ์ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ การถือกรมธรรม์ระยะยาวที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอย่างเร็วที่สุด คือ วันเกิดครบอายุ 55 ปีของคุณนั่นเอง

สรุป

วันเกิดมีผลกับเรื่อง ภาษี เช่นเดียวกัน เพราะมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์อายุด้วย ดังนั้น วันเกิดที่ผ่านมาและผ่านไป อย่าลืมเช็คกันด้วยว่าคุณได้สิทธิ์อะไรมาใหม่ และกำลังสิทธิ์อะไรออกไปบ้าง เพื่อคุณจะได้วางแผนภาษีของตัวเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ใช้สิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่กฎหมายมอบให้แล้วจริงๆ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)