สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ใช้สำหรับยกเว้นเงินได้ ฿190,000 แรกให้ผู้เสียภาษีที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์*1 หรือผู้เสียภาษีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ*2 โดยสามารถนำไปใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ประเภทใดก็ได้ที่ตนเองได้รับระหว่าง ปีภาษี

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ หรือผู้พิการสามารถนำสิทธิยกเว้นเงินได้ ฿190,000 แรกของตนไปหักออกจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ที่ตนได้รับระหว่างปีภาษี เช่น ถ้ามีเงินได้จากเงินเดือนตลอดทั้งปี ฿200,000 และเงินได้จากดอกเบี้ย ฿200,000 คุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้นี้ออกจากเงินเดือนทั้งหมด ฿190,000 ไปเลยก็ได้ ซึ่งจะทำให้เหลือเงินได้จากเงินเดือนสำหรับเสียภาษีเพียง ฿10,000 หรือใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้จากเงินเดือนเพียง ฿100,000 แล้วใช้สิทธิ์ที่เหลืออีก ฿90,000 สำหรับยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยอีกก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้เสียภาษีเอง


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

Edit

กรณีสูงอายุ

 1. มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีที่ยื่นภาษี*3
 2. อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น*4
 3. การใช้สิทธิ์ยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้นตอนยื่นภาษี*5
Edit

กรณีพิการ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการในปีที่ยื่นภาษี*6
 2. อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น*7
 3. การใช้สิทธิ์ยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้นตอนยื่นภาษี*8

Edit

แบบฟอร์มที่ต้องใช้

 • ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกรณีคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปี (ระบบของ iTAX สามารถเตรียมแบบฟอร์มนี้ให้ได้เลยและคำนวณการใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดได้)

ไม่ว่าคุณต้องการ คำนวณภาษี วางแผนภาษี หรือ เตรียมแบบฟอร์มภาษี ก็สามารถใช้บริการ iTAX application ได้เช่นกัน และยังสามารถ ค้นหาแผนลดหย่อนภาษี ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้เช่นกัน แน่นอนว่า ระบบของ iTAX รองรับการเตรียมฟอร์มภาษีและคำนวณภาษีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้เช่นกัน

ดาวน์โหลด iTAX application สำหรับคำนวณภาษีได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Androidทำไงถึงจะใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้นี้ให้คุ้มค่าที่สุด?

ให้ iTAX ช่วยวางแผนให้เลยดีกว่าเพราะเรารู้ว่าทำยังไงถึงจะประหยัดภาษีที่สุด!

เริ่มคำนวณภาษี


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(72) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509),ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)

 • *2 :

  มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(81) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509),ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197)

 • *3 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)

 • *4 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)

 • *5 :

  ข้อ 5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150)

 • *6 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197)

 • *7 :

  ข้อ 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197)

 • *8 :

  ข้อ 5 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197)


Img loading