Recent Posts

ข่าวภาษี

ชง ‘ช้อปดีมีคืน’ ช้อปลดหย่อนภาษีได้ 30,000 เริ่ม 23 ต.ค. นี้

“ช้อปดีมีคืน” ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท อ่านต่อ

กฎหมายออกใหม่

ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2% มีผลตามกฎหมายแล้ว เริ่ม ก.ย.-พ.ย. 63

นายจ้างและลูกจ้างเตรียมเฮ! กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 นี้ ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม จาก 5% เหลือ 2% มีผลใช้บังคับแล้ว ส่งผลให้ช่วง 3 เดือนนี้ จากเดิมที่ลูกจ้างเคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะปรับเป็น 300 บาท อ่านต่อ

งบประมาณ

สำนักงบประมาณแจ้งด่วนที่สุด เกณฑ์งบฯ 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. ให้ใช้เกณฑ์งบฯ 63 ไปพลางก่อน

สำนักงบประมาณ ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ มีใจความว่าเกณฑ์งบฯ ปี 2564 ไม่สามารถใช้ทัน 1 ต.ค. 2563 ได้ทัน ให้ใช้เกณฑ์ปี 2563 ไปพลางก่อน อ่านต่อ

ทั่วไป

วิธีสมัคร www.คนละครึ่ง.com รับเงิน 3,000 ใครมีสิทธิได้บ้าง?

รัฐบาลจัดโครงการ “คนละครึ่ง” ให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงินคนละ 3,000 บาทเและจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com คาดว่าจะเริ่มต้นปี 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

ครม.เห็นชอบหักประกันสังคมชั่วคราวเหลือเดือนละ 300 คาดเริ่ม ก.ย. นี้

ครม. เห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม จาก 5% เหลือ 2% ทำให้จากเดิมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะปรับเป็น 300 บาท โดยจะลดให้เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มกันยายนนี้ ถึง พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ด่วน! กทม. ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินไปถึงตุลา!

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึงเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ไม่มีค่าปรับ ถ้าจ่ายภาษีที่ดินช้าเพราะยังไม่ได้รับใบประเมิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ครม. ตรึง VAT อัตราเดิม 7% ต่ออีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 อ่านต่อ

งบประมาณ

คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ เห็นชอบวงเงิน 2.25 หมื่นล้าน ซื้อเรือดำน้ำจีน 2 ลำ

คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณของกองทัพเรือ วงเงิน 2.25 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนจำนวน 2 ลำ อ่านต่อ

ทั่วไป

ประเด็นภาษีกับการโอนเงินสนับสนุนผู้ชุมนุมทางการเมือง

เงินบริจาคสนับสนุนไม่เป็นรายได้ของแกนนำ หากแกนนำผู้ชุมนุมไม่ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ใช้จัดกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้น อ่านต่อ