Recent Posts

ทั่วไป

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 รับเงิน 3,000 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com รับเงินคนละ 3,000 บาท เพื่อรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 2564 อ่านต่อ

ทั่วไป

วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 รับเงิน 3,000 บาท

โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เพิ่มให้อีก 31 ล้านราย รับเงินคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน อ่านต่อ

ทั่วไป

“เรามีเรา” ทีมเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

“เรามีเรา” ทีมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ อ่านต่อ

ทั่วไป

‘หมอพร้อม’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์

กระทรวงสาธารณสุขเปิดไลน์ “หมอพร้อม” ให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคก่อน เริ่ม ฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

ขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคลปี 63 ได้ถึง 30 มิ.ย. 64

กรมสรรพากรแถลงข่าวการขยายเวลายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลทางออนไลน์ ออกไปเป็น 30 มิ.ย. 2564 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชน รัฐบาลเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองได้ โดยมีช่องทางหลักคือ หมอพร้อม อ่านต่อ

ทั่วไป

สายด่วน1668 ติดต่อกรมการแพทย์ ประสานงานผู้ติดเชื้อโควิด

กรมการแพทย์เปิด สายด่วน1668 รับประสานงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที ใน 4 ขั้นตอน อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราชนะ.com รอบใหม่ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ลงทะเบียนเราชนะ รับวงเงินสนับสนุน 7,000 บาท ขยายเวลาใช้เงินถึง 30 มิถุนายน 2564 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com อ่านต่อ

ทั่วไป

‘ทัวร์เที่ยวไทย’ รับ 5,000 บาท เที่ยวในประเทศ 1 ล้านสิทธิ์

โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” แจกเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ อ่านต่อ

ทั่วไป

โครงการ “เราผูกพัน” เยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย 1 ล้านคน

กระทรวงการคลัง เตรียมออกโครงการ “เราผูกพัน” เยียวยากลุ่มลูกจ้างและข้าราชการชั้นผู้น้อย คาดเริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2564 อ่านต่อ