Recent Posts

ลดหย่อนภาษี

สิทธิลดหย่อนภาษี ที่ต้องรีบใช้ ก่อนหมดอายุในปี 2562

iTAX รวมสิทธิลดหย่อนภาษีที่ยังสามารถใช้ได้ในโค้งสุดท้ายของการคำนวณและวางแผนภาษี 2562 เพื่อที่ผู้เสียภาษีจะได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้คุ้มค่าที่สุด อ่านต่อ

ข่าวภาษี

เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินใหม่ 2563 ออกไปอีก 4 เดือน

รัฐเลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ออกไป 4 เดือน เพราะต้องการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

วิธีคำนวณเพดานสิทธิสำหรับ การลดหย่อนบริจาคทั่วไป

ผู้เสียภาษีที่บริจาคให้องค์กรการกุศล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

พ่อให้สิทธิประโยชน์ภาษีอะไรกับเราได้บ้าง

รวมสิทธิลดหย่อนภาษีที่ ผู้เสียภาษีที่ทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 (ยื่นต้นปี 2563) อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

รอลุ้น กองทุน SSF มาแทน LTF ลดหย่อน RMF เป็น 30%

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ กองทุน Super Savings Fund (SSF) โดยลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และถือเป็นเวลา 10 ปี อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation กับการลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น อ่านต่อ

SME

รู้จัก Risk-Based Audit (RBA) ระบบตรวจสอบ(ไม่)ใหม่ จากสรรพากร

Risk Based Audit System หรือ RBA ระบบที่สรรพากรใช้คัดกรองว่า ธุรกิจใดจัดอยู่ในกลุ่มทำบัญชีและยื่นภาษีถูกต้อง หรือ ธุรกิจใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเลี่ยงภาษี อ่านต่อ

ทั่วไป

ภาษีผ้าอนามัย (Tampon Tax) ประเทศไทยเอาไงดี?

ผ้าอนามัย คือสินค้าจำเป็นสำหรับสตรี ทำให้หลายๆ คนพูดถึงความเป็นไปได้ในการลดภาษีผ้าอนามัย (Tampon Tax) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าเหล่านี้ ได้ด้วยต้นทุนต่ำสุด อ่านต่อ

SME

วิเคราะห์ค่าภาษีตามยอดขาย 2562 ขายของได้เท่านี้ ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่?

เจ้าของกิจการมักจะไม่รู้ว่า ใน 1 ปี จะต้องทำยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ช่วงวันที่ 1 ม.ค – 31 มี.ค. ของทุกปี คู่กับการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) อ่านต่อ

ทั่วไป

สิทธิของผู้เสียภาษีมีจริงไหม?

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้เสียภาษีไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่การกำหนดไว้ว่า “การเสียภาษีเป็นหน้าที่หนึ่งของปวงชนชาวไทย” เท่านั้น อ่านต่อ

error: Content is protected !!