Recent Posts

ภาษี

วิธีช่วยให้พนักงานประจำมีเงินเดือนเหลือเพิ่มโดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

พนักงานประจำหลายคนไม่ทราบว่ามีวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้ตัวเองได้โดยที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม โดย การขอให้บริษัทช่วยปรับลด “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” รายเดือนของพนักงาน ผ่านการแจ้งสิทธิลดหย่อนของพนักงานให้ครบถ้วน อ่านต่อ

ทั่วไป

กรมสรรพากร จับมือ depa ลงนาม MOU สร้าง Big Data ด้านภาษี

กรมสรรพากร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษี (Data Analytics) อ่านต่อ

ทั่วไป

คลังเผยเหลือคนไม่ได้เงินเยียวยา 1%

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 99% ส่วนที่เหลืออีก 1% นั้น เป็นส่วนตกค้างที่เกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ อ่านต่อ

ทั่วไป

New Normal เริ่มแล้ว คลังขอไม่ประกาศ GDP ไตรมาส 1 – 2

กระทรวงการคลังแถลงงดประกาศตัวเลข GDP ของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 และ 2 เป็นการชั่วคราว โดยจะรอจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ระหว่างนี้ให้ใช้ตัวเลขของสภาพัฒน์ฯ ไปก่อน อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินคืนภาษี ของเรา อยู่ในสถานะไหนแล้ว?

การขอเงินคืนภาษี ทำได้ 2 ช่วงระยะเวลา คือ ขอคืนเงินภาษีหลังยื่นภาษีทันที และ ขอคืนหลังครบกำหนดยื่นภาษี (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นภาษี) อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ที่เริ่มยื่นกันตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้คืนภาษีไปแล้วเป็นจำนวน 94% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรุปมาตรการภาษีสู้โควิด-19 ในประเทศไทย 2563 ทั้งหมด

ประเทศไทยออกมาตรการภาษีจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือประชาชน องค์กรธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ โดยสรุปเป็น Timeline ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง พฤษภาคม 2563 ได้ดังนี้ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3 สิ่งที่จะตามมา เมื่อนายจ้างจ่ายภาษีให้พนักงาน

นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนให้พนักงานไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ทั้งจำนวน แต่ค่าภาษีที่ออกให้นั้นจะกลายเป็นฐานรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดของตัวเองต่อไป อ่านต่อ

SME

สรรพากรขยายเวลา ผู้ประกอบการยื่นภาษีออนไลน์ ถึง 30 ก.ย. 63

มาตรการขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการสามารถยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36), ภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้ถึง 30 ก.ย. 63 อ่านต่อ

ทั่วไป

3 คุณสมบัตินักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

นักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องมีรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์ และเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ อ่านต่อ