วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

iTAX อัพเดตโครงสร้างภาษีใหม่ล่าสุด 2561 แล้ว

ตัวช่วยคำนวณภาษีเพื่อเงินคืนภาษีสูงสุด โหลดฟรี!

   

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทยจะคิดเป็นรายปีปฏิทิน (ปีภาษี) โดยต้องใช้ 2 วิธีคู่กันแล้วเลือกใช้วิธีที่คำนวณแล้วเสียภาษีสูงกว่า ได้แก่

  • วิธีคำนวณจากเงินได้สุทธิแบบขั้นบันได 0-35% และ
  • วิธีคำนวณแบบเหมา 0.5%
Edit

1. วิธีคำนวณแบบขั้นบันได

วิธีนี้คำนวณจากจากเงินได้สุทธิด้วยสมการง่ายๆ คือ

เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

จากนั้น

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย

Edit

เทคนิคการคำนวณภาษีอย่างง่าย

Edit
1. เงินได้สุทธิไม่เกิน ฿150,000 (ขั้นบันได 0%)

ด้วยฐานภาษีขั้นแรกนี้ คุณจะไม่ต้องเสียภาษีเลย

Edit
2. เงินได้สุทธิ ฿150,001-฿300,000 (ขั้นบันได 5%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน ฿7,500

Edit
3. เงินได้สุทธิ ฿300,001-฿500,000 (ขั้นบันได 10%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีราวๆ ฿7,500-฿27,500

Edit
4. เงินได้สุทธิ ฿500,001-฿750,000 (ขั้นบันได 15%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีราวๆ ฿27,500-฿65,000

Edit
5. เงินได้สุทธิ ฿750,001-฿1,000,000 (ขั้นบันได 20%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีราวๆ ฿65,000-฿115,000

Edit
6. เงินได้สุทธิ ฿1,000,001-฿2,000,000 (ขั้นบันได 25%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีราวๆ ฿115,000-฿365,000

Edit
7. เงินได้สุทธิ ฿2,000,001-฿5,000,000 (ขั้นบันได 30%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีราวๆ ฿365,000-฿1,265,000

Edit
8. เงินได้สุทธิมากกว่า ฿5,000,000 (ขั้นบันได 35%)

ด้วยฐานภาษีขั้นบันไดนี้ คุณจะเสียภาษีมากกว่า ฿1,265,000 อย่างแน่นอน


Edit

วิธีคำนวณแบบเหมา 0.5%

วิธีคำนวณแบบเหมา 0.5% นี้จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยการนำรายได้ทางอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่เงินเดือนไปคูณ 0.5% ก็จะได้เป็นค่าภาษี

เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน x 0.005 = ค่าภาษี

วิธีคำนวณแบบเหมา 0.5% จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อต่อไปนี้เท่านั้น*1

  1. คำนวณแล้วเกิน ฿5,000 (แปลว่ามีรายได้ทุกทาง (ยกเว้นเงินเดือน) รวมกันแล้วเกิน ฿1,000,000)
  2. คำนวณภาษีแบบเหมาแล้วได้มากกว่าคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดใช้ iTAX มั่นใจอัพเดตล่าสุด

ให้ iTAX ช่วยคำนวณภาษีพร้อมเตรียมแบบฟอร์มภาษีทั้งหมด!

เริ่มคำนวณภาษี


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • หลายคนมักเข้าใจผิดว่าบ้านเรามีแค่คำนวณภาษีแบบขั้นบันไดอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วถ้าคุณมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือนจะต้องใช้วิธีคำนวณแบบเหมา 0.5% มาคำนวณคู่กันด้วย
  • เวลาคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดหลายคนเข้าใจผิดว่า ถ้าทั้งปีเรามีรายได้ ฿500,000 ก็จะเอา ฿500,000 มาคูณ อัตราภาษี ทันที ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องและทำให้เราเสียเปรียบ เพราะเรายังไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆ ทั้ง ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีได้อีกมาก ดังนั้น เราจึงต้องเอาเงินได้พึงประเมินลบด้วย ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ก่อนจึงจะเป็นฐานภาษีที่ถูกต้องที่เราเรียกว่า เงินได้สุทธิ

Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 48(2) ประมวลรัษฎากร,พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 480) พ.ศ. 2552


Img loading