รีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปีภาษี 2562

วิเคราะห์

29,695 VIEWS

iTAX มารีวิวแบบฟอร์มภาษีให้ผู้เสียภาษี #iTAXpayer เป็นประจำทุกปี และปีนี้ก็เช่นเคย เรามาดูกันว่าแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2562 นี้มีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง เราจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อ ยื่นภาษี ได้อย่างถูกต้อง

1. ค่าลดหย่อนเก่าไป/ใหม่มา

รีวิวแบบฟอร์มภาษี 2562

การใช้สิทธิ์ ลดหย่อนช้อปช่วยชาติ บางรายการเป็นส่วนที่ตกค้างมาจากนโยบายปี 2561 ได้แก่ ยางล้อรถ หนังสือ และสินค้า OTOP ยังคงต่อเนื่องถึงปี 2562 แล้ว ยังมีค่าลดหย่อนใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาใหม่หลายรายการ ได้แก่ ค่าลดหย่อนซ่อมบ้าน และ ค่าลดหย่อนซ่อมรถ ซึ่งมีถึง 2 ช่วงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ช่วงต้นปีและช่วงกลางปี

เมื่อปี 2561 มีเพียงแค่ ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง แต่ในปี 2562 ได้ขยายให้ เที่ยวเมืองหลักลดหย่อนภาษี ได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีค่าลดหย่อนอื่นที่มาใหม่ ได้แก่

2. กองทุนรวมกับวันที่ 20 ส.ค. 62 ที่ทำให้หลายช่องใน ภ.ง.ด. 90 เปลี่ยนไป

รีวิวแบบฟอร์มภาษี 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่กฎหมายประกาศเปลี่ยนแปลงสภาพของกองทุนรวมทั่วๆ ไปที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง กองทุนรวม LTF และ RMF ด้วย ส่งผลให้เงินปันผลและกำไรที่เคยต้องเสียภาษีในฐานะเงินได้ 40(8) เปลี่ยนสภาพเป็น 40(4)

ดังนั้น เงินปันผลและกำไรของกองทุนรวมฯ ที่ได้รับก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ยังคงเป็นเงินได้ 40(8) ไปตามกฎหมายเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งจะนำมารวมคำนวณหรือปล่อยให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้แล้วแต่ผู้เสียภาษี

รีวิวแบบฟอร์มภาษี 2562

แต่เงินปันผลและกำไรของกองทุนรวมฯ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปจะกลายเป็นเงินได้ 40(4) ซึ่งมีผลต่อคนมีเงินปันผลจากหุ้นด้วย ดังนี้

1) หากคุณเลือกนำเงินปันผลจากหุ้นมารวมคำนวณภาษีเพื่อใช้สิทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล คุณจะถูกบังคับให้นำเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มารวมคำนวณภาษีด้วย

2) หากคุณเลือกนำเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มารวมคำนวณภาษี คุณจะถูกบังคับให้นำเงินปันผลจากหุ้นมารวมคำนวณภาษีด้วย (ซึ่งกรณีนี้จะใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นมาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้เสียภาษีถูกลง)

สรุป คือ

มีทั้งเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 และเงินปันผลจากหุ้น ถ้าเลือกรวมคำนวณภาษีก็จะถูกบังคับให้ต้องรวมคำนวณภาษีทั้งคู่ จะตัดสินใจเลือกจะไม่รวมคำนวณภาษีแล้วปล่อยให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ (แต่ไม่มีผลกับเงินปันผลจากกองทุนรวมฯ ที่ได้รับก่อนตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562)

3. ภ.ง.ด. 91 ไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่นับว่าเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ทุกอย่างยังคงที่เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง

สรุป

แบบฟอร์มปีภาษี 2562 นี้ กรมสรรพากร ก็ได้ออกคำชี้แจงวิธีการกรอกอย่างละเอียดเหมือนทุกปีที่ผ่านมา หากคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก นอกจากการตรวจสอบสิทธิลดหย่อนให้ครบถ้วนทุกรายการ

แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มีรายได้จากเงินปันผลด้วย อาจจะต้องตรวจสอบด้วยว่าได้รับก่อนหรือหลัง 20 สิงหาคม 2562 ด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)