อัพเดตล่าสุด สรรพากร ขยายเวลายื่นภาษี ให้ผู้ประกอบการทุกรายเพิ่มอีก

SME

9,011 VIEWS

ขยายเวลายื่นภาษีและชำระภาษี สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (อัพเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2563)

ขยายเวลายื่นภาษี

1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

แต่ถ้าเป็นการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 จะขยายเวลาออกไปจนถึง 1 มิถุนายน 2563 ส่วนเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 จะเลื่อนให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันสิ้นเดือนถัดไป

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นภาษีได้จนถึง 23 พฤษภาคม 2563

  • การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นภาษีได้จนถึง 15 พฤษภาคม 2563

แต่ถ้าเป็นการยื่นภาษี ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 ผ่านอินเตอร์เน็ตของเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 จะขยายเวลาออกไปจนถึง 1 มิถุนายน 2563 ส่วนเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 จะเลื่อนให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันสิ้นเดือนถัดไป

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

แต่ถ้าเป็นการยื่นภาษี ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 ผ่านอินเตอร์เน็ตของเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 จะขยายเวลาออกไปจนถึง 1 มิถุนายน 2563 ส่วนเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 จะเลื่อนให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันสิ้นเดือนถัดไป

4. อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ให้สามารถชำระได้ถึง 15 พฤษภาคม 2563

แต่ถ้าเป็นการยื่นภาษี ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 ผ่านอินเตอร์เน็ตของเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 จะขยายเวลาออกไปจนถึง 1 มิถุนายน 2563 ส่วนเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2563 จะเลื่อนให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันสิ้นเดือนถัดไป

กระทรวงการคลังร่วมกับกรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีเพิ่มให้ผู้เสียภาษีทุกราย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วไปด้วย (เดิมผู้ที่ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นและชำระภาษีจำกัดอยู่ที่ ผู้ประกอบการที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น)

กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการยื่นและชำระภาษีให้ครอบคลุมกับผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มผู้ได้รับสิทธิจากประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

  • ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องการยื่นแบบภาษีต้องถูกกักตัวจาก COVID-19 จนไม่สามารถทำงานได้ หรือ
  • สำนักงานบัญชีที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อเตรียมทำบัญชีและภาษี หรือ
  • สถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เดียวกันกับสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการ เป็นต้น

และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน และให้ผู้ประกอบการพิจารณาให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า

กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการขยายเวลาการยื่นภาษีและจ่ายภาษีสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป จะสามารถลดความเสี่ยงและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

และแม้ว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่เพื่อลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancting) กรมสรรพากรจึงขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นภาษีภาษีและชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ระบบอินเทอร์เน็ตแทนการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพราะการยื่นและชำระภาษีออนไลน์จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง เพิ่มความสะดวกไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วย

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจัดการบัญชีและภาษีธุรกิจตัวเองอย่างไร คุณสามารถเลือกใช้บริการ iTAX for Business ได้ รับรองเลยว่า คุณจะปวดหัวกับเรื่องภาษีและบัญชีธุรกิจน้อยลงอย่างแน่นอน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)