ปีภาษี 2563 ‘พรรคการเมือง’ ไหน รับเงินจากผู้เสียภาษีมากที่สุด

ภาษี

1,040 VIEWS

กกต.เผย วงเงินอุดหนุนเงินภาษี ‘พรรคการเมือง’ จากผู้เสียภาษี ปีภาษี 2563 รวมทั้งสิ้น 24,243,343.67 บาท โดย พรรคก้าวไกล ได้รับอุดหนุนเงินภาษีจากประชาชนมากที่สุด 12,695,738.77 บาท

13 ตุลาคม 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย เพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้เผยแพร่ข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563 ดังนี้

เรียงลำดับ พรรคการเมือง ที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุด

อันดับ พรรคการเมือง จำนวนเงินอุดหนุนจากภาษีที่ได้รับ จำนวนผู้สนับสนุน (คน)
1 พรรคก้าวไกล ฿12,695,738.77 29,249
2 พรรคประชาธิปัตย์ ฿3,241,639.30 10,969
3 พรรคกล้า ฿2,532,740.71 6,499
4 พรรคพลังประชารัฐ ฿2,032,004.08 6,902
5 พรรคเพื่อไทย ฿1,422,517.81 4,428
6 พรรคเสรีรวมไทย ฿520,310.85 1,398
7 พรรครวมพลังประชาชาติไทย ฿334,528.56 851
8 พรรคภูมิใจไทย ฿188,485.16 620
9 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ฿167,169.52 531
10 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ฿150,051.11 365
11 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ฿128,093.16 377
12 พรรคก้าวใหม่ ฿87,100.69 239
13 พรรคพลังธรรมใหม่ ฿86,406.42 201
14 พรรคอนาคตไทย ฿76,039.51 225
15 พรรคพลังชล ฿61,299.75 175
16 พรรคชาติไทยพัฒนา ฿60,065.42 192
17 พรรคความหวังใหม่ ฿55,209.80 212
18 พรรคสามัญชน ฿47,577.53 106
19 พรรคกรีน ฿38,379.11 101
20 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ฿35,534.24 88
21 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ฿32,255.65 147
22 พรรคประชาชาติ ฿29,093.90 74
23 พรรคพลังท้องถิ่นไท ฿22,871.36 66
24 พรรคประชาภิวัฒน์ ฿19,263.13 43
25 พรรคเพื่อชาติ ฿15,405.30 38
26 พรรคพลังสหกรณ์ ฿14,361.08 75
27 พรรคชาติพัฒนา ฿12,432.18 59
28 พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อ พรรคไทยชอบธรรม) ฿12,238.72 27
29 พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ฿11,782.09 49
30 พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ฿9,010.45 29
31 พรรคไทยศรีวิไลย์ ฿8,878.61 31
32 พรรคเพื่อแผ่นดิน ฿8,491.77 43
33 พรรคประชากรไทย ฿7,218.41 35
34 พรรคสร้างชาติ ฿7,000.00 14
35 พรรคเศรษฐกิจไทย ฿6,660.41 23
36 พรรครักษ์ธรรม ฿5,671.67 15
37 พรรคพลังประชาธิปไตย ฿5,459.61 17
38 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ฿5,333.34 24
39 พรรคประชาธิปไตยใหม่ ฿4,108.75 14
40 พรรคเพื่ออนาคตไทย ฿3,947.95 14
41 พรรคพลังปวงชนไทย ฿3,898.14 10
42 พรรคคลองไทย ฿3,723.00 9
43 พรรคพลังศรัทธา ฿3,500.00 7
44 พรรคทางเลือกใหม่ ฿3,453.85 10
45 พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ฿3,415.01 9
46 พรรคแผ่นดินธรรม ฿2,910.00 11
47 พรรคพลังเพื่อไทย ฿2,263.20 10
48 พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อ พรรคกลาง) ฿2,125.00 5
49 พรรคพลังไทยรักไทย ฿1,936.17 8
50 พรรคพลังสังคม ฿1,555.20 5
51 พรรคเพื่อคนไทย ฿1,500.25 4
52 พรรคคนงานไทย ฿1,055.89 11
53 พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อ พรรคพัฒนาชาติ) ฿1,001.00 3
54 พรรคมติประชา ฿1,000.00 2
55 พรรคเพื่อไทยพัฒนา ฿1,000.00 2
56 พรรคภราดรภาพ ฿749.98 3
57 พรรคประชาสามัคคี ฿701.00 8
58 พรรคสยามพัฒนา ฿700.00 3
59 พรรคไทยรวมไทย ฿700.00 3
60 พรรคพลังไทยนำไทย (เดิมชื่อ พรรคไทยรักราษฎร์) ฿611.50 2
61 พรรคพลเมืองไทย ฿600.00 2
62 พรรคประชาธรรมไทย ฿600.00 2
63 พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อ พรรคสุจริตชน) ฿500.00 1
64 พรรคภาคีเครือข่ายไทย ฿500.00 1
65 พรรคไทรักธรรม ฿400.00 3
66 พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อ พรรคพลังไทยดี) ฿300.00 3
67 พรรคไทยธรรม ฿100.00 1
68 พรรคประชาไทย ฿100.00 1
69 พรรคพลังชาติไทย ฿68.60 1
70 พรรคพลังไทยรักชาติ ฿0.00 0

ทบทวนที่มาของ การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง

การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง หรือ การบริจาคภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง คือสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่า อยากให้ส่วนหนึ่งของเงินภาษีที่จ่ายไปนั้น ถูกนำไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด โดยคุณสามารถเลือกบริจาคภาษีได้ตามความพอใจของตัวผู้เสียภาษีเอง (เลือกได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น) และในขณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่อุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมืองได้เช่นกัน

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า หากเราเลือกที่จะอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง จะทำให้เราต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปีมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ ย่อมไม่มีส่วนทำให้คุณเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์บริจาคเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง สามารถบริจาคเงินอุดหนุนนักการเมืองได้ภายในวงเงินภาษีที่ต้องเสีย และอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท โดยสามารถทำการบริจาคเงินภาษีเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง ผ่านการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเท่านั้น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)