จิปาถะ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

Edit

คำอะไรค้ม...คม

...บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนนอกจากความตาย และ ภาษี

Benjamin Franklin

Letter to Jean-Baptiste Leroy (13 November 1789)

Edit

สาระได้อีก

หลายคนรู้สึกว่ากฎหมายภาษีเป็นเรื่องเข้าใจยาก ยิ่งอ่านยิ่งเหมือนภาษาต่างดาว เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ออกมายอมรับแล้วว่าภาษีเป็นภาษาต่างดาวจริงๆ!


แม้แต่กระทรวงการคลังยังยืนยันเองเลย (นาทีที่ 0:50)


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Img loading