คำอะไรค้ม...คม

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

...บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนนอกจากความตาย และ ภาษี

Benjamin Franklin

Letter to Jean-Baptiste Leroy (13 November 1789)

...แต่ทำไมคนส่วนมากเลือกที่จะไม่เสียภาษี เพราะมองว่ารัฐมีการโกงกิน เงินภาษีเข้าไปสู่นักการเมือง ไม่ได้เข้าสู่ประชาชนจริงๆ จึงเลือกที่จะไม่เสียภาษี มิสู้เอาเงินนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตัวเองจะดีกว่า.... ถ้าหากท่านคิดเช่นนี้ ท่านต่างจากนักการเมืองที่โกงกินอย่างไร? เพื่อชาติ หรือ เพื่อตัวเอง

TaxBugnoms

ทำไมต้องเสียภาษี (1) (22 กรกฎาคม 2553)

...ในเรื่องการหลีกเลี่ยงหาช่องโหว่ของกฎหมายนี้จะทำได้เรื่องเดียวคือภาษีอากร ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องศึกษาภาระที่จะต้องเสียภาษีก่อนลงทุนเป็นธรรมดา เพื่อมิให้ผิดพลาดหรือเพื่อรู้อัตราภาษีและเสียให้น้อยที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าให้หาทางหลบภาษีโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย หากโดยวิธีการเท่าที่กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ ... ไม่ใช่วิธีการแสดงข้อความเท็จปกปิดความจริงทำบัญชี 2 เล่ม หรือทำสัญญา 2 ฉบับ ซึ่งผิดกฎหมาย หากลูกความประสงค์ให้ทำถึงขนาดนี้เป็นหน้าที่ของทนายความต้องปฏิเสธขัดขวางไม่ให้ทำ

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

...ที่ใดที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ที่นั่นมีช่องทางในการวางแผนภาษีเสมอ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กลยุทธ์ 10 ประการในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Img loading