โหลดแอป “DLT QR License” ทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

ทั่วไป

35,388 VIEWS

โหลดแอป ‘DLT QR License’ ทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง ใบขับขี่ดิจิทัลใช้แทนใบจริงได้ บน Play Store / App Store

ช่องทางโหลดแอป ‘DLT QR License’ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

แอป DLT QR Licence เป็นแอปสำหรับแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมขนส่งทางบก โดยปัจจุบันสามารถผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแอป DLT QR Licence หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอป DLT QR Licence หรือแสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสามารถทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้รวมถึงสำเนาใบขับขี่ได้แล้ว ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

วิธีทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอป DLT QR Licence

ผู้ขับขี่สามารถทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยจัดทำผ่านแอป DLT QR Licence ของกรมขนส่งทางบกได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแอป DLT QR Licence ได้ฟรีทั้ง Google Play Store และ Apple App Store
 2. เข้าแอปแล้วเลือกเมนู “ลงทะเบียน”
 3. กรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน
  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • อีเมลสำหรับรับรหัส OTP
  • ยืนยันอีเมลสำหรับรับรหัส OTP อีกครั้ง
 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 5. ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ให้ตรวจสอบรหัสจากอีเมลแล้วกรอกรหัส OTP 6 หลัก แล้วกดตกลง
 6. ตั้งรหัสผ่าน 6 หลักบนแอปเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ
 7. ตั้งรหัสผ่าน 6 หลักบนแอปซ้ำอีกครั้ง
 8. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 9. กรอกรหัสผ่าน 6 หลักที่ตั้งไว้
 10. เลือกเมนู “เพิ่มใบอนุญาตขับรถ”
 11. สแกน QR CODE ที่อยู่ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง (ใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์)
 12. เข้าเมนูข้อมูลใบอนุญาตเพื่อแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)