โหลดแอป ‘Vaccine บางซื่อ’ บน Play Store / App Store

ทั่วไป

27,994 VIEWS

แอป ‘Vaccine บางซื่อ’ ตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตัวเอง สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป Vaccine บางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ CVC กลางบางซื่อ เปิดให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่าน เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้า และสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

  • เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564

ชนิดของวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

  • วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

  • ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

สถานที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม AstraZeneca

  • สถานีกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4 เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)