โหลดแอป ‘Traffy Fondue’ แจ้งร้องเรียน ปัญหา กทม.

ทั่วไป

19,236 VIEWS

โหลดแอป ‘Traffy Fondue’ แจ้งร้องเรียนปัญหา กทม. ปัญหาเมือง ร้องเรียน แจ้งเหตุ เบาะแสทุจริต บน Play Store / App Store และ LINE @traffyfondue

ช่องทางโหลดแอป ‘Traffy Fondue’

ทราฟฟี่ ฟองดูว์ พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ใช้สำหรับแจ้งปัญหา ร้องเรียน โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานฟรี

โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้นำแอป Traffy Fondue มาใช้รองรับการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ของประชาชนภายใน กทม. แล้ว

14 ประเภทปัญหาที่รองรับ

ปัจจุบัน ระบบรองรับ 14 ประเภทปัญหา ดังต่อไปนี้

 1. ความสะอาด ขยะ
 2. ไฟฟ้า ประปา
 3. ไฟถนนเสีย
 4. ถนน ทางเท้า
 5. อาคารสถานที่ชำรุด
 6. อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด
 7. จุดเสี่ยง
 8. สาธาณภัย: น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้
 9. ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์
 10. ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์
 11. ความช่วยเหลือ
 12. สุขภาพ
 13. เบาะแสทุจริต
 14. อื่นๆ

วิธีการร้องเรียน รายงานปัญหากรุงเทพฯ ผ่าน LINE เพื่อนชัชชาติ

 1. เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE เพื่อนชัชชาติ
 2. เลือกเมนู “รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย” ระบบจะพาไปที่ LINE @traffyfondue
 3. พิม์เรื่องราวที่ต้องการร้องเรียน หรือ แจ้งปัญหาที่พบ

การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งซ่อม

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา

 1. พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง
 2. ส่งภาพประกอบ
 3. ส่งตำแหน่ง
 4. รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า

ค้นหาหน่วยงานรับเรื่องในพื้นที่

 1. พิมพ์ “ใครรับผิดชอบ”
 2. ส่งตำแหน่ง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)