โหลดแอป Siriraj Connect ศิริราชจองวัคซีน บน Play Store / App Store

ทั่วไป

11,081 VIEWS

แอป Siriraj Connect จองวัคซีน AstraZeneca สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ โดยโรงพยาบาลศิริราช จะเริ่มให้บริการจองวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา ตั้งแต่ 10 – 20 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป Siriraj Connect

โรงพยาบาลศิริราช ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ประกาศเปิดให้ ลงทะเบียนวัคซีน AstraZeneca สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีน 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลศิริราช

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดกับโรงพยาบาลศิริราชผ่านแอป

  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์

วันที่เปิดให้จองวัคซีนได้

  • วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca

  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น.

สถานที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca

  • โรงพยาบาลศิริราช

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)