โหลดแอป Siriraj Connect ศิริราชจองวัคซีน บน Play Store / App Store

ทั่วไป

แอป Siriraj Connect จองวัคซีนโควิด สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มี 7 กลุ่มโรคเสี่ยง โดยโรงพยาบาลศิริราช จะเริ่มให้บริการจองวัคซีนโควิด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป Siriraj Connect

20 กรกฎาคม 2564 – โรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปโดยจะเปิดให้จองเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และบุคคลกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลศิริราชยังไม่เปิดเผยยี่ห้อของวัคซีนที่ฉีด รวมถึงวันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ ผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์จึงไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ เพราะต้องขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีนให้ทางโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งยี่ห้อวัคซีน และวัน เวลานัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีนให้ผู้จองสิทธิ์ทราบอีกครั้งตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงแจ้งบนแอปด้วย

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดกับโรงพยาบาลศิริราชผ่านแอป

 • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน
 • กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา
  6. โรคเบาหวาน และ
  7. โรคอ้วน

เวลาที่เปิดให้จองวัคซีนได้

 • วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป