ปีภาษี 2560 พรรคการเมืองไหน รับเงินจากผู้เสียภาษีมากที่สุด

งบประมาณ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 Facebook กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้เปิดเผยตัวเลขเงินอุดหนุนภาษีพรรคการเมือง ที่ผู้เสียภาษีได้ทำการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ ส่วนพรรคไหนจะได้รับเงินจากผู้เสียภาษีไปเท่าไหร่ iTAX รวมมาให้แล้ว

ทบทวนที่มาของ การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง

การอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง หรือ การบริจาคภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง คือสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่า อยากให้ส่วนหนึ่งของเงินภาษีที่จ่ายไปนั้น ถูกนำไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด โดยคุณสามารถเลือกบริจาคภาษีได้ตามความพอใจของตัวผู้เสียภาษีเอง (เลือกได้เพียง 1 พรรคการเมืองเท่านั้น) และในขณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่อุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมืองได้เช่นกัน

เรื่องที่มักจะเข้าใจผิดบ่อย

หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า หากเราเลือกที่จะอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง จะทำให้เราต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปีมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ไม่ว่าคุณจะเลือกบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่ ย่อมไม่มีส่วนทำให้คุณเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์บริจาคเงินภาษีอุดหนุนพรรคการเมือง สามารถบริจาคเงินอุดหนุนนักการเมืองได้ภายในวงเงินภาษีที่ต้องเสีย และอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท โดยสามารถทำการบริจาคเงินภาษีเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง ผ่านการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีเท่านั้น

ปีภาษี 2560 พรรคการเมืองไหน รับเงินจากผู้เสียภาษีมากที่สุด

สำหรับข้อมูลเงินอุดหนุนภาษีพรรคการเมืองที่ กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ได้เปิดเผย iTAX พบว่า ในปีภาษี 2560 มีผู้เสียภาษีแจ้งความประสงค์อุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมืองทั้งหมด 33 พรรค รวมเป็นเงินทั้งหมด 5.287 ล้านบาท ซึ่งพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนเงินภาษีจากผู้เสียภาษี เรียงตามลำดับได้ดังต่อไปนี้

อันดับพรรคการเมืองเงินสนับสนุน (บาท)
1พรรคประชาธิปัตย์4,080,500
2พรรคเพื่อไทย812,100
พรรคเสรีรวมไทย83,900
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน48,500
5พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย41,800
6พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 33,100
7พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย27,700
8พรรคภูมิใจไทย21,500
9พรรคชาติไทยพัฒนา 20,000
10พรรคอนาคตไทย14,800
11พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 14,800
12พรรคประชากรไทย 13,300
13พรรคชาติพัฒนา11,200
14พรรคแทนคุณแผ่นดิน9,700
15พรรคความหวังใหม่7,900
16พรรคพลังคนกีฬา7,300
17พรรคเพื่อแผ่นดิน7,000
18พรรคประชาธิปไตยใหม่5,600
19พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย4,900
20พรรคพลังสหกรณ์3,500
21พรรคไทรักธรรม2,900
22พรรคมหาชน2,300
23พรรครักท้องถิ่นไท2,300
24พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล1,800
25พรรคเพื่อธรรม1,600
26พรรคพลังประชาธิปไตย1,300
27พรรครักษ์ธรรม1,100
28พรรคเพื่อชีวิตใหม่1,100
29พรรคภราดรภาพ900
30พรรคพลังไทยรักชาติ900
31พรรคพลังท้องถิ่นไท700
32พรรคเพื่อชาติ600
33พรรคผึ้งหลวง400

สถิติการอุดหนุนเงินภาษีแก่พรรคการเมือง ระหว่างปีภาษี 2559 และ 2560

ปีภาษี 2559ปีภาษี 2560
อันดับพรรคการเมืองเงินสนับสนุนอันดับพรรคการเมืองเงินสนับสนุน
1ประชาธิปัตย์5,781,8001พรรคประชาธิปัตย์4,080,500
2เพื่อไทย1,048,4002พรรคเพื่อไทย812,100
3เพื่อฟ้าดิน137,4003พรรคเสรีรวมไทย 83,900
4เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย56,8004ครูไทยเพื่อประชาชน48,500
5ครูไทยเพื่อประชาชน55,7005รักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย41,800
รวม 69 พรรค7,605,200 ล้านบาทรวม33 พรรค5.287 ล้านบาท

หมายเหตุ 

  1. ในปีภาษี 2559 พรรคเสรีรวมไทย ได้รับการอุดหนุนเงินภาษี จำนวน 46,300 บาท
  2. ในปีภาษี 2559 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (ชื่อเดิม พรรคทวงคืนผืนป่าแก่ประเทศไทย) ได้รับเงินอุดหนุนภาษี จำนวน 52,600 บาท
  3. เนื่องจากในปีภาษี  2560 มีพรรคการเมืองเพียง 33 พรรค (จากทั้งหมด 69 พรรค) ที่ดำเนินการถูกต้องตาม คำสั่งคสช. ที่ 13/2561 จึงเป็นเหตุให้จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมีจำนวนลดลง
  4. พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นภายหลังปีภาษี 2560 ถือเป็นพรรคการเมืองที่ยังไม่เข้าระบบ จึงเป็นสาเหตุให้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีพรรคการเมืองของรอบปีภาษี 2560 

ย้ำอีกครั้งว่า

การบริจาคเงินภาษีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีชื่นชอบนั้น ไม่ได้มีส่วนทำให้ ผู้เสียภาษีต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการสมทบทุนเพื่อกิจกรรมของพรรคการเมืองเท่านั้น และหากท่านต้องการทราบสถิติเงินภาษีสนับสนุนพรรคการเมืองย้อนหลัง ตั้งแต่ปีภาษี 2551 –  ปีภาษี 2559 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สถิติบริจาคเงินภาษีพรรคการเมือง 

ข้อมูลจาก