ขยายเวลา ลดอัตราภาษีน้ำมัน 5 บาท/ลิตร ถึง 20 ก.ย. 65

ทั่วไป

ขยายเวลา ลดอัตราภาษีน้ำมัน สำหรับภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวม 8 ชนิด ในอัตราลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ถึง 20 กันยายน 2565

12 กรกฎาคม 2565 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรี ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันและรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ประมาณลิตรละ 5 บาท ต่อไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8 ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะขยายเวลา ลดอัตราภาษีน้ำมัน ถึง 20 กันยายน 2565

น้ำมันเชื้อเพลิง อัตราภาษีเดิม (บาท/ลิตร) อัตราภาษีใหม่หลังลดแล้ว (บาท/ลิตร)
น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกิน 0.005% โดยน้ำหนัก ฿6.440 ฿1.440
น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 0.005% โดยน้ำหนัก ฿6.440 ฿1.440
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่เกิน 4% ฿6.440 ฿1.440
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 4% แต่ไม่เกิน 7% ฿5.990 ฿1.340
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 7% แต่ไม่เกิน 9% ฿5.930 ฿1.330
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 9% แต่ไม่เกิน 14% ฿5.800 ฿1.300
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 14% แต่ไม่เกิน19% ฿5.480 ฿1.230
น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 19% แต่ไม่เกิน 24% ฿5.153 ฿1.153

ลดอัตราภาษีน้ำมัน หวังรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้กระทบค่าครองชีพจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศและการตัดสินใจลงทุน

นายธนกร กล่าวถึงการปรับลดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันตามมาตรการภาษีในระยะสั้นที่ผ่านมาว่า จะมีผลจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจนกระทบค่าครองชีพของประชาชนในระดับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศและการตัดสินใจลงทุน จึงได้มีมาตรการลดอัตราภาษีดังกล่าวต่อไปอีก 2 เดือน โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำประมาณการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท/เดือน คาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ลดอัตราภาษีน้ำมัน ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเพื่อบรรเทาภาระราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชน

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่มอบหมายให้กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2565 

แต่เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบ ทำให้ไม่สามารถตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจ จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนการผลิตของทุกภาคอุตสาหกรรม จึงปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท โดยให้อนุพันธ์ของน้ำมันดังกล่าว มีการปรับลดอัตราภาษีตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันที่ผสมอยู่

โดยในครั้งนั้น ครม. ได้มีมติเห็นชอบ ลดภาษีน้ำมัน ลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาภาระราคาน้ำมัน ค่าครองชีพประชาชน และลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยยอมรับว่าการใช้มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในระยะสั้น และถ้าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยังคงใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)