สิทธิลดหย่อนภาษี ที่ต้องรีบใช้ ก่อนหมดอายุในปี 2562

ลดหย่อนภาษี

8,640 VIEWS

ปลายปีแบบนี้ ไม่ใช่แค่โค้งสุดท้ายของการวางแผนภาษี หรือ หาค่าลดหย่อนที่จะช่วยให้คุณจ่ายภาษีน้อยลงเท่านั้น แต่ยังเป็นโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบางประเภทด้วย และเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดโอกาสในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี iTAX ทำการรวมค่าลดหย่อนภาษีที่จะหมดอายุในปี 2562 มาให้ในบทความนี้ อยากรู้ว่ามีสิทธิไหนใกล้หมดอายุแล้วบ้าง มาดูกัน

ย้ำกันอีกครั้งว่า

ค่าลดหย่อนภาษี คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นอกจากจะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงแล้ว ยังทำให้เรามีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีนี้จะมีทั้ง

 • ค่าลดหย่อนที่เป็นมาตรฐานกลางที่รัฐกำหนดให้ผู้เสียภาษีสามารถหักลดหย่อนได้ทุกคน เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนที่ผู้เสียภาษีสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานะทางการเงิน และสถานะทางครอบครัวของแต่ละคน เช่น ค่าลดหย่อนประกันชีวิต, ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี, ค่าลดหย่อนบุตร, ค่าลดหย่อนคู่สมรส เป็นต้น

นอกจากค่าลดหย่อนข้างต้นแล้ว ยังมีค่าลดหย่อนภาษีเฉพาะกิจ หรือ ค่าลดหย่อนภาษีที่เป็นไปเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้นของภาครัฐ เช่น ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีในหมวดนี้นั้น จะเป็นค่าลดหย่อนที่มีอายุการใช้งานสั้นๆ มีการกำหนดขอบเขตที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ไว้อย่างชัดเจน

ค่าลดหย่อนภาษี ที่ใกล้หมดอายุในปี 2562

1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (ไม่ว่าจะเอามารวมยื่นภาษีด้วยหรือไม่ก็ตาม) และจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีข้อแม้ว่า หากคุณทำการซื้อ LTF ลดหย่อนภาษี คุณจะต้องถือกองทุนไว้เป็นระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นกองทุนที่ซื้อภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้เสียภาษีอาจจะทราบข่าวกันแล้วว่า  LTF จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2562 เป็นปีสุดท้าย

ทำให้ผู้เสียภาษีอาจจะสับสนและไม่แน่ใจว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2562 เป็นปีสุดท้าย ทำให้หลายคนอาจจะสับสนว่า หากซื้อกองทุนในปี 2562 ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ เราอยากจะย้ำให้คุณมั่นใจตรงนี้ว่า

หากปี 2562 คุณซื้อ LTF ลดหย่อนภาษีได้ทันเวลา คุณยังคงใช้ LTF ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิม และกำไรที่ได้รับจากการขายกองทุน LTF ยังได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิมเช่นกัน

ส่วน กองทุน SSF ที่แว่วๆ มาว่า รัฐบาลจะผลักดันให้เป็นกองทุนที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษี ที่จะมาในปี 2563 นั้น ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอประกาศเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น ก่อนที่กองทุนใหม่จะมาถึง คุณสามารถ เลือกซื้อกองทุน LTF เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ในปีนี้ได้เหมือนเดิม

เพิ่มเติม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

2. โครงการบ้านหลังแรก

สำหรับใครก็ตามที่ซื้อบ้าน หรือ คอนโดเพื่อพักอาศัยหลังแรก ที่ราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท แต่มีข้อแม้ว่า

 • จะต้องเป็นบ้านหรือคอนโดหลังแรกในชีวิต และต้องใช้เพื่อเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น
 • บ้านหรือคอนโดจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้
 • บ้านหรือคอนโดจะต้องราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • บ้านหรือคอนโดจะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562
 • จะต้องมีชื่อคุณ (ผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 5 ปี (นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์)

โครงการบ้านหลังแรกลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ใช้ได้ภายในปีภาษี 2562 เท่านั้น

หากคุณทำการซื้อบ้าน/คอนโด และโอนกรรมสิทธิ์ก่อน 30 เมษายน 2562 หรือ ซื้อบ้านหรือโอนกรรมสิทธิ์หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้ ดังนั้น ใครที่มีแผนจะซื้อบ้านหรือคอนโดสำหรับพักอาศัย นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรก 2562 อย่างแท้จริง

เพิ่มเติม โครงการบ้านหลังแรก

3. ค่าลดหย่อนซื้อหนังสือ และ e-book

สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่รักการอ่าน หากในปีนี้คุณมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหนังสือหรือ e-book ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท และต้องอยู่ภายในเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ต้องเป็นหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ หรือ e-book เท่านั้น
 • เป็นหนังสือหรือ e-book ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
 • ต้องซื้อจากร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น (อาทิ kinokuniyaAsia Books , ร้านหนังสือนายอินทร์ , ซีเอ็ด เป็นต้น)
 • ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการสินค้า ข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลผู้ซื้อ , วันที่, รายการที่ซื้อ และจำนวนเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้ลดหย่อนภาษีด้วย

แต่มีข้อแม้ว่า หากคุณมี สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปช่วยชาติ (ในหมวดของหนังสือ และ e-book) ที่ซื้อไปตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 แล้วจะต้องไม่เกิน 15,000 บาท

เพิ่มเติม ค่าลดหย่อนหนังสือและ e-book

4. ค่าลดหย่อนเงินลงทุนธุรกิจ Startup

สำหรับผู้ที่มีการลงหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจ startup ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 คุณสามารถนำเงินที่ลงทุนหรือเข้าหุ้นกับธุรกิจ startup นั้นๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด คือ

 • ต้องเป็นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือลงหุ้นในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนธุรกิจ startup ที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เรียบร้อยแล้ว
 • ต้องเป็นการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562
 • จะต้องถือหุ้นในธุรกิจนั้นไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่วันลงทุน (เว้นกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)

หมายเหตุ การลงทุนในธุรกิจ startup ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ธุรกิจ startup นั้นๆ ต้องทำการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2562
 • จะต้องเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองจาก สวทช. (สำนักพัฒนาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) แล้วว่า ได้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่ตรงตามเป้าหมาย
 • ธุรกิจ startup นั้นๆ ต้องมีรายได้จากการขายสินค้า หรือการให้บริการของกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ มีรายได้จากการทำธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทั้งหมด
 • ธุรกิจ startup นั้นๆ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่คุณลงทุนในธุรกิจ startup นั้นๆ

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษี

 • ต้องมีสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีชื่อของคุณเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรองการจ่ายเงินเพื่อลงทุนหรือลงหุ้นในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เพิ่มเติม เงินลงทุนธุรกิจ Startup

ทั้งหมดนี้คือ สิทธิลดหย่อนภาษีที่คุณยังสามารถเลือกใช้ได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการคำนวณและวางแผนภาษีประจำปี 2562 (เช็กค่าลดหย่อน 2562 อื่นๆ ได้ที่บทความ ค่าลดหย่อน) และสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าคุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไหร่ application iTAX ช่วยคุณได้ (โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)