ฟรีแลนซ์ยื่นภาษียังไง?

ทั่วไป

70,703 VIEWS

เพราะ การเสียภาษีเงินได้ประจำปี ไม่ใช่เรื่องพนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่มนุษย์ฟรีแลนซ์ทั้งหลายที่มีรายได้ในปีที่ผ่านมาก็ต้องทำการยื่นภาษีด้วยเช่นกัน ส่วนมนุษย์ฟรีแลนซ์จะต้องยื่นภาษีแบบไหน? การยื่นภาษีของฟรีแลนซ์ยุ่งยากกว่ามนุษย์เงินเดือนหรือไม่? iTAX หาคำตอบมาให้แล้ว

เตรียมการ

1. ระลึกชาติกันก่อนว่าตลอดทั้งปี 2560 มีรายได้จากไหนบ้าง ซึ่งโดยมากแล้วฟรีแลนซ์มักจะมีรายได้ในรูปแบบค่าจ้างทั่วไปที่กฎหมายเรียกว่า เงินได้ประเภทที่ 2 หรือ เงินได้ตามมาตรา 40(2)

ส่วนรายได้ที่เรียกว่าค่าวิชาชีพอิสระ (เงินได้ประเภทที่ 6) นั้น ที่หลายคนชอบเข้าใจผิดว่าหมายถึงฟรีแลนซ์เหมือนกัน จริงๆ แล้วกฎหมายจำกัดไว้เฉพาะ 6 วิชาชีพต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่

  • แพทย์/พยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
  • นักกฎหมาย
  • วิศวกร
  • สถาปนิก
  • นักบัญชี
  • ช่างประณีตศิลป์

2. รวบรวมใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่ระบุวันที่ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ครบทุกใบ ถ้าได้ไม่ครบให้รีบทวงผู้ว่าจ้าง เพราะถ้าตกหล่นไปอาจจะโดนภาษีย้อนหลังได้

3. เช็กรายการ ค่าลดหย่อนภาษีปี 2560 ว่าเรามีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง (ดูได้ที่ ค่าลดหย่อน)

4. เตรียมหลักฐานการใช้สิทธิลดหย่อนให้เรียบร้อย

ยื่นภาษี

A. ยื่นออนไลน์

1. เข้าระบบยื่นภาษี E-Filing ของกรมสรรพากร ที่ https://epit.rd.go.th

2. กรอกข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้เรียบร้อย อันไหนเหมือนกันให้รวมเลขใส่ช่องเดียวกัน เช่น ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ ถ้ามีใบเสร็จ 2 ใบ ก็ให้รวมเลขทั้ง 2 ใบใส่ลงไปในช่องเดียวกัน

3. ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดยืนยันการยื่นแบบ

B. ยื่นแบบกระดาษ

1. print แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 จาก http://www.rd.go.th

2. กรอกข้อมูลตามช่องให้เรียบร้อยอันไหนเหมือนกันให้รวมเลขใส่ช่องเดียวกัน เช่น ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ ถ้ามีใบเสร็จ 2 ใบ ก็ให้รวมเลขทั้ง 2 ใบใส่ลงไปในช่องเดียวกัน

3. ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งแล้วไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน


ยื่นเสร็จแล้ว

1. กรณียื่นภาษีออนไลน์ ถ้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็ให้จ่ายตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น โอนผ่านธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิต ก็ว่ากันไป

2. กรณียื่นแบบกระดาษ ถ้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็สามารถจ่ายที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตอนยื่นได้เลย

3. ถ้าได้รับเงินคืนก็รอรับเงินคืนภาษีที่บ้านได้เลย (พร้อมเพย์ จะได้รับเงินคืนภาษีไวกว่าเช็คเงินคืนภาษี)

อยากยื่นภาษีแต่ทำไม่เป็น?

ใช้ iTAX สิ ไม่ต้องรู้ภาษี แต่ตอบคำถามง่ายๆ ทีละข้อก็ได้รับแบบฟอร์มภาษีของจริง แค่ print เซ็นชื่อก็เอาไปยื่นได้ทันที หรือจะเอามาลอกการบ้านลงระบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรก็ทำได้เหมือนกันนะ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)