บริจาคให้โรงพยาบาลลดหย่อนภาษีได้แล้ว

ลดหย่อนภาษี

25,626 VIEWS

จากกระแส #ก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน Bodyslam ทำให้เริ่มเกิดกระแสที่พูดถึงการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลกันทั่วสังคมออนไลน์ ซึ่งในมุมมองภาษีก็มีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนั่นคือ การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล บทความนี้จึงขอนำเสนอแง่มุมว่าเงินที่บริจาคให้โรงพยาบาลต้องทำอย่างไรจึงจะลดหย่อนภาษีได้

บริจาคให้โรงพยาบาลนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหม?

การบริจาคให้โรงพยาบาลโดยตรงจะลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อเป็นการบริจาคให้โรงพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น ซึ่งขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้ผู้บริจาคนำเงินบริจาคหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคแล้ว

ส่วนเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเอกชนโดยตรงจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ส่วนมูลนิธิของโรงพยาบาลที่ตั้งแยกออกมาต่างหากจากโรงพยาบาลเพื่อใช้สำหรับระดมทุนเพื่อให้ผู้บริจาคก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่จะลดหย่อนได้เท่าเงินที่บริจาคจริงเท่านั้น (ไม่ได้สิทธิ 2 เท่า)

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

ทั้งนี้ อย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการบริจาคเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนของคุณด้วย


ก้าวคนละก้าว

บริจาคสนับสนุนพี่ตูนใช้ลดหย่อนภาษีได้

การบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเป็นการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ลำดับที่ 220) จึงเป็น เงินบริจาคทั่วไป ที่สามารถนำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของ เงินได้ หลังหัก ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้ว และต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินด้วย

ข้อสังเกตจากผู้เขียน

จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2556 ประเทศไทยมีโรงพยาบาล 261 แห่ง และสถานพยาบาลอีก 65 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 326 แห่ง (อ้างอิงจาก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืน (โรงพยาบาล/สถานพยาบาล) ทุกจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556  )

นอกเหนือจากการบริจาคให้โรงพยาบาลในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อลดหย่อนภาษีแล้ว คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอื่นๆ ได้อีก เช่น ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี หรือจะเลือกลงทุนกับ กองทุน LTF กองทุน RMF เพื่อลดหย่อนภาษีก็ได้ที่ iTAX shop เรากล้ารับประกันว่า คุณจะได้เจอกับแผนลดหย่อนภาษีที่ตรงใจ พร้อมกับคำแนะนำจากตัวแทนมืออาชีพอย่างแน่นอน!!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)