วิธีคำนวณเพดานสิทธิสำหรับ การลดหย่อนบริจาคทั่วไป

ลดหย่อนภาษี

42,189 VIEWS

คำแนะนำในช่วงโค้งสุดท้ายของการวางแผนและคำนวณภาษี สำหรับผู้เสียภาษีที่มีแผนจะใช้สิทธิบริจาคทั่วไปลดหย่อนภาษี แต่ยังไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้สิทธิบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ iTAX ขอแนะนำวิธีคำนวณให้ ดังนี้

ทบทวนเงื่อนไขสำหรับ ค่าลดหย่อนบริจาคทั่วไป

ในกรณีที่คุณบริจาคเงินเข้าองค์กรเพื่อสาธารณะกุศลต่างๆ กฎหมายกำหนดให้คุณสามารถนำเงินบริจาคนั้นมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว ซึ่งเงินบริจาคจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อ คุณทำการบริจาคให้แก่

 • วัดวาอาราม
 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายใน
 • ส่วนราชการและกองทุนต่างๆ

ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถตรวจเช็กรายชื่อองค์กรการกุศลที่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนบริจาคได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ สามารถบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรก็ได้เช่นกัน

เรื่องต้องระวัง

หากคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเมื่อมีการบริจาคเงินเข้าองค์กรการกุศล คุณจะต้องเก็บใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้บริจาค (ชื่อคุณ) ไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีกับกรมสรรพากรด้วย

รู้ได้อย่างไรว่า เราใช้สิทธิลดหย่อนค่าบริจาคทั่วไปได้เท่าไหร่?

ก่อนที่จะไปเช็กว่า เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบริจาคเท่าไหร่ คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า คุณมีรายได้ตลอดทั้งปีกี่บาท ตัวคุณเองมี ค่าลดหย่อน อะไรที่สามารถใช้ได้บ้าง และสำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องรู้ว่าหลักการในการคำนวณภาษี เช่น ถ้าคุณมีรายได้จากงานประจำทางเดียว สูตรการคำนวณภาษี คือ

เงินเดือนทั้งปี – ค่าใช้จ่าย 50% ของเงินเดือนทั้งปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท – ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท – ค่าลดหย่อนอื่นๆ (ถ้ามี) = เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี

จากนั้นนำ

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีที่ต้องเสีย = ภาษีที่ต้องจ่าย

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า เราสามารถบริจาคลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

สำหรับผู้เสียภาษีที่อยากลองคำนวณหาเพดานสิทธิ์ลดหย่อนบริจาคนั้น เราขอย้ำอีกครั้งว่า เงินบริจาคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ (ทั้ง ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท และค่าลดหย่อนที่กฎหมายกำหนด)

โดยคุณสามารถคำนวณหาเพดานสิทธิ์ลดหย่อนเงินบริจาคเองได้ เช่น ถ้าคุณมีรายได้จากงานประจำทางเดียว

สูตรการหาเพดานสิทธิ์ลดหย่อนเงินบริจาค คือ

เงินเดือนทั้งปี – ค่าใช้จ่าย 50% ของเงินเดือนทั้งปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท – ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท – ค่าลดหย่อนอื่นๆ (ถ้ามี) = เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี

จากนั้นนำ

เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี x ค่าลดหย่อนบริจาค 10% = เพดานสิทธิ์ลดหย่อนเงินบริจาค

ตัวอย่างเช่น

คุณมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท จะมีรายได้ทั้งปี 360,000 บาท  และไม่มีค่าลดหย่อนอื่นใด นอกจากค่าลดหย่อนส่วนตัวที่กฎหมายกำหนด จะสามารถคำนวณหาเพดานสิทธิ์สำหรับบริจาคได้ดังนี้

เงินเดือนทั้งปี 360,000 บาท – ค่าใช้จ่าย 100,000 บาท (50% ของเงินเดือนทั้งปี 360,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) – ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท = เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 200,000 บาท

จากนั้นนำ

เงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 200,000 บาท  x ค่าลดหย่อนบริจาค 10% = จำนวนเงินบริจาคที่คุณสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 20,000 บาท

กล่าวโดยสรุปคือ

กรณีนี้คุณมีสิทธินำเงินตามที่บริจาคจริงไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน  20,000 บาท หากบริจาคเกินกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถนำส่วนที่เกินไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว เพราะเกินเพดานสิทธิ์ลดหย่อนตามกฎหมาย

หรือจะให้ง่ายกว่านั้น คือ

 • ดาวน์โหลด application iTAX (ฟรีทั้ง iOS และ Android)
 • กรอกรายได้ที่คุณได้รับตลอดทั้งปีที่ช่องรายได้
 • กรอกค่าลดหย่อนต่างๆ ที่คุณมี อาทิ ค่าลดหย่อนประกันชีวิต, ค่าลดหย่อนประกันสังคม, ค่าลดหย่อนประกันสุขภาพ เป็นต้น
 • เลื่อนไปที่ค่าลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป คุณจะเห็นจำนวนเงินบริจาคที่คุณสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที เนื่องจากระบบของ iTAX จะคำนวณค่าบริจาคที่คุณสามารถใช้ได้ให้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลตามจำนวนที่ระบบของ iTAX แนะนำได้เลย

เลือกบริจาคลดหย่อนภาษี ที่ไหนดี?

เนื่องจากเป็นโค้งสุดท้ายของการวางแผนภาษี และหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ไม่มีเวลาไล่เช็กว่า องค์กรสาธารณะกุศลไหนบ้างที่จะช่วยให้เราได้ทั้งทำบุญและลดหย่อนภาษีไปพร้อมๆ กัน เราอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับ เว็บไซต์ เทใจ.com

เทใจ.com คือเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางช่วยให้องค์กรการกุศล ธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มพลเมืองที่ต้องการระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคมได้มีโอกาสรับการสนับสนุนโครงการจากผู้บริจาค โดยคุณสามารถเลือกบริจาคให้กับโครงการที่คุณต้องการสนับสนุนได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น

 • โครงการสำหรับเด็กและเยาวชน
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้พิการและผู้ป่วย
 • สัตว์
 • สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการหลังจากทำการบริจาคได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ 100% เลยว่า เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

มั่นใจได้ยังไงว่า บริจาคกับเทใจ.com แล้วลดหย่อนภาษีได้

เงินบริจาคให้ เทใจ.com สามารถลดหย่อนภาษีได้เพราะเป็นการบริจาคเข้ามูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ซึ่งมีอยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรที่นำยอดบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณสามารถใช้ใบรับเงิน (ใบอนุโมทนาบัตร) ที่เว็บไซต์ เทใจ.com ออกให้ไปใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

บริจาคลดหย่อนภาษี

ย้ำอีกครั้งว่า คุณสามารถวางแผนภาษี และคำนวณเพดานสิทธิ์สำหรับการลดหย่อนบริจาคทั่วไป ได้ง่ายๆ แค่ใช้แอป iTAX (ใช้ฟรีทั้ง iOS และ Android) และสามารถเลือกบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีได้ที่ เทใจ.com รับรองได้เลยว่า คุณจะได้รับทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น และอิ่มใจจากการเป็นผู้ให้อย่างแน่นอน!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)