เรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจ ทำไมประกันถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี

3,769 VIEWS

หลายๆคนอาจจะยังคงไม่เข้าใจว่า การซื้อประกันทำให้เราเสียภาษีน้อยลงได้ยังไง? ทำไมเราถึงใช้ประกันชีวิต ประกันบำนาญ และ ประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษีได้ นั่นก็เพราะว่า

การซื้อประกัน ช่วยลดภาระรัฐได้

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้รัฐบาลกำหนดให้ การซื้อประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ก็เพราะภาครัฐต้องการที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทุกๆครั้งที่มีการสูญเสียชีวิต

นั่นหมายความว่า ระบบเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่มากก็น้อย และเพื่อที่จะลดความเสียหายในส่วนนี้ลง การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิตด้วยการทำประกันชีวิต จึงเป็นเสมือนทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง

เพราะเมื่อคุณซื้อประกันชีวิต ก็เหมือนคุณได้ทำการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อคุณอยู่วัยเกษียณคุณจะยังมีเงินออมไว้สำหรับใช้จ่าย และใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคตได้

หรือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง อย่างเสียชีวิตขณะที่จ่ายประกันชีวิตไปแล้วครึ่งทาง เงินค่าเบี้ยประกันนั้นก็จะไม่ไปไหน แต่จะกลายเป็นเงินที่ตกทอดสู่คนข้างหลัง ทำให้ทุกคนในครอบครัวของคุณสามารถมีเงินทุนตั้งตัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ทำให้ภาครัฐสามารถลดภาระไปได้มากทีเดียว

ประกันแบบไหน ใช้ลดหย่อนภาษีได้?

1. ประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์ เกิน 10 ปี ขึ้นไป

ไม่ว่าประกันชีวิตที่คุณซื้อ จะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือชั่วระยะเวลา หากเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อายุกรมธรรม์เกิน 10 ปีขึ้นไป สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายไปมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท

2. ประกันชีวิต บำนาญ

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 ส่วน คือ

2.1 หักลดหย่อนรวมกับประกันชีวิตทั่วไป สามารถนำค่าเบี้ยประกันบำนาญที่จ่ายไปในทุกปี มาหักร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปได้ไม่เกิน 100,000 บาท

2.2 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง สามารถนำค่าเบี้ยประกันบำนาญมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่! เมื่อนำไปรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุน RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

3. ประกันสุขภาพ

คุณสามารถใช้ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป หรือ เงินฝากแบบมีประกันชีวิต จะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ต้องซื้อตอนไหน?

คนส่วนใหญ่มักจะชอบซื้อประกันลดหย่อนภาษีกันช่วงปลายปี เพราะเป็นช่วงที่รายได้ของหลายๆคนเริ่มนิ่ง ทำให้สามารถนำรายได้มาคำนวณภาษีได้ค่อนข้างแม่นยำ หลังจากคำนวณภาษีเสร็จ รู้ว่าตัวเองต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ จึงเริ่มมองหาตัวเลือกลดหย่อนภาษีเป็นสเตปถัดไป

ถึงแม้ว่า หลายๆ คนนิยมซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีกันในช่วงปลายปี แต่เรากลับมองว่า การตัดสินใจซื้อประกันช่วงปลายปีเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก เพราะคุณอาจจะต้องเผชิญกับค่าเบี้ยประกันที่มากเกินกว่าที่คุณจะรับไหว

รวมถึง ประกันสุขภาพบางแผนที่คุณจะต้องทำการตรวจสุขภาพและแถลงสุขภาพให้กับบริษัทประกันก่อน อาจจะต้องใช้เวลากว่าบริษัทประกันจะอนุมัติประกันสุขภาพ หากคุณตัดสินใจช้าจนเกินไป อาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีภายในปีนี้ได้ทัน

และหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปีนี้ คุณควร คำนวณภาษีและวางแผนภาษี แต่เนิ่นๆ และ

ควรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

สำหรับใครที่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราเหมาะที่จะซื้อประกันลดหย่อนภาษีหรือยัง? นั้น เราอยากให้คุณเริ่มต้นคำนวณภาษีก่อน (สามารถคำนวณภาษีผ่านแอป iTAX Pro โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ) เพราะเมื่อคุณรู้ว่า ปีนี้คุณจะต้องจ่ายภาษีหรือไม่? ถ้าจ่ายต้องจ่ายเท่าไหร่? เมื่อรู้ยอดภาษีที่ต้องจ่ายแล้ว จะทำให้คุณวางแผนภาษีและตัดสินใจเลือกซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้อย่างตรงใจและคุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)