‘คลัง’ ยืนยัน ใช้ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ ร่วมกับ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

7,075 VIEWS

กระทรวงการคลัง ยืนยัน ประชาชนสามารถใช้สิทธิลดหย่อน ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ ร่วมกับสิทธิ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ได้ เนื่องจากช่วงเวลาใช้สิทธิไม่ทับซ้อนกัน

4 มกราคม 2565 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 46 วัน) โดยบุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ และ e-Book รวมถึงสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ไปหักใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นภาษีและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566 ได้

นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ แล้ว ยังสามารถใช้สิทธิมาตรการ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2565 ได้อีกด้วย ซึ่งจะให้ผู้ที่ได้สิทธิเดิมประมาณ 28 ล้านคน ยืนยันการใช้สิทธิเท่านั้น ก็สามารถใช้วงเงินที่รัฐให้ได้เลย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้วงเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากอยู่ระหว่างงบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้อยู่

ประชาชนใช้ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ และ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ร่วมกันได้ทั้ง 2 สิทธิ เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2563 ทุกมาตรการจบไปแล้ว สำหรับมาตรการปี 2564 คือ ช้อปดีมีคืน และมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทับซ้อนกัน ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ เพียงแต่ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่ายถึงได้ประโยชน์จากมาตรการ ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคน ต่างจากมาตรการคนละครึ่งที่มีคนได้สิทธิในเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านคน และจะได้รับข้อความให้ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ต่อไป”

รู้จักค่าลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน หรือ ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน 2565 (รอประกาศเป็นกฎหมาย) หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ฿30,000

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับ ช้อปดีมีคืน 2565

  • หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน สามารถขอรับเป็นเงินสดคืนได้ที่ร้านค้าเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการขอใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้งจะต้องทำโดยการ ยื่นภาษีประจำปี 2565 ให้ กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2566 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
  • หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน 30,000 บาท คือ เงินคืนภาษีจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (VAT 7% Refund) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน 30,000 บาท นี้เป็นสิทธิที่นำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • หลายคนเข้าใจผิดว่าค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 30,000 บาท คือ เงินคืนภาษีจากรัฐ 30,000 บาท เลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน เงินได้ และ อัตราภาษี ของแต่ละคนด้วย
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี สิทธิได้เงินคืนภาษีสูงสุด
≤฿150,000 ยกเว้น ฿0
>฿150,000 – ฿300,000 5% ฿1,500
>฿300,000 – ฿500,000 10% ฿3,000
>฿500,000 – ฿750,000 15%  ฿4,500
>฿750,000 – ฿1,000,000 20% ฿6,000
>฿1,000,000 – ฿2,000,000 25% ฿7,500
>฿2,000,000 – ฿5,000,000 30% ฿9,000
>฿5,000,000 35% ฿10,500 หรือมากกว่า 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)