ฟรีแลนซ์ยื่นภาษียังไง?

5 มีนาคม 2561 ดร.ยุทธนา อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

Edit

เตรียมการ

1.ระลึกชาติกันก่อนว่าตลอดทั้งปี 2560 มีรายได้จากไหนบ้าง ซึ่งโดยมากแล้วฟรีแลนซ์มักจะมีรายได้ในรูปแบบค่าจ้างทั่วไปที่กฎหมายเรียกว่า เงินได้ประเภทที่ 2 หรือ เงินได้ตามมาตรา 40(2)

ส่วนรายได้ที่เรียกว่าค่าวิชาชีพอิสระ (เงินได้ประเภทที่ 6) นั้น ที่หลายคนชอบเข้าใจผิดว่าหมายถึงฟรีแลนซ์เหมือนกัน จริงๆ แล้วกฎหมายจำกัดไว้เฉพาะ 6 วิชาชีพต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่ แพทย์/พยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์

 

2.รวบรวมใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่ระบุวันที่ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60 ให้ครบทุกใบ ถ้าได้ไม่ครบให้รีบทวงผู้ว่าจ้าง เพราะถ้าตกหล่นไปอาจจะโดนภาษีย้อนหลังได้

3.เช็ครายการ ค่าลดหย่อนภาษีปี 2560 ว่าเรามีสิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง (ดูได้ที่ ค่าลดหย่อน)

4.เตรียมหลักฐานการใช้สิทธิลดหย่อนให้เรียบร้อย


Edit

ยื่นภาษี

Edit

A. ยื่นออนไลน์

1.เข้าระบบยื่นภาษี E-Filing ของกรมสรรพากร ที่ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController

2.กรอกข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้เรียบร้อย อันไหนเหมือนกันให้รวมเลขใส่ช่องเดียวกัน เช่น ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ ถ้ามีใบเสร็จ 2 ใบ ก็ให้รวมเลขทั้ง 2 ใบใส่ลงไปในช่องเดียวกัน

3.ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดยืนยันการยื่นแบบ


Edit

B. ยื่นแบบกระดาษ

1.print แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 จาก http://www.rd.go.th/publish/59595.0.html

2.กรอกข้อมูลตามช่องให้เรียบร้อยอันไหนเหมือนกันให้รวมเลขใส่ช่องเดียวกัน เช่น ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ ถ้ามีใบเสร็จ 2 ใบ ก็ให้รวมเลขทั้ง 2 ใบใส่ลงไปในช่องเดียวกัน

3.ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งแล้วไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน


Edit

ยื่นเสร็จแล้ว

1.กรณียื่นภาษีออนไลน์ ถ้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็ให้จ่ายตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น โอนผ่านธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิต ก็ว่ากันไป

2. กรณียื่นแบบกระดาษ ถ้าต้องจ่ายภาษีเพิ่มก็สามารถจ่ายที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตอนยื่นได้เลย

3.ถ้าได้รับเงินคืนก็รอรับเงินคืนภาษีที่บ้านได้เลย (พร้อมเพย์จะได้รับเงินคืนภาษีไวกว่าเช็คเงินคืนภาษี)


Edit

อยากยื่นภาษีแต่ทำไม่เป็น?

ใช้ iTAX สิ ไม่ต้องรู้ภาษี แต่ตอบคำถามง่ายๆ ทีละข้อก็ได้รับแบบฟอร์มภาษีของจริง แค่ print เซ็นชื่อก็เอาไปยื่นได้ทันที หรือจะเอามาลอกการบ้านลงระบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรก็ทำได้เหมือนกันนะเตรียมแบบฟอร์มภาษีฟรีแลนซ์ได้ง่ายๆ ด้วย iTAX

แค่ตอบคำถามทีละข้อ ก็ได้แบบฟอร์มภาษีของจริง ใช้ยื่นภาษีได้จริง

เริ่มคำนวณภาษี


Img loading