Contents

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2567 (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2567 ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿15,000 สำหรับจังหวัดรอง 55 จังหวัด สำหรับค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

แม้จะใช้คำว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง” แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2567 เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับท่องเที่ยวในไทยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ไปใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 สำหรับจังหวัดรอง (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

 • เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดหลัก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 และ
 • เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ

ทั้งนี้ “โฮมสเตย์” ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย

รายชื่อ 55 จังหวัดรองที่ใช้สิทธิ์ได้

ภาคใต้

 • ชุมพร (มีเที่ยวบิน)
 • ตรัง (มีเที่ยวบิน)
 • นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน)
 • นราธิวาส (มีเที่ยวบิน)
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • ระนอง (มีเที่ยวบิน)
 • สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กาฬสินธุ์
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม (มีเที่ยวบิน)
 • บึงกาฬ
 • บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน)
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน)
 • เลย (มีเที่ยวบิน)
 • ศรีสะเกษ
 • สกลนคร (มีเที่ยวบิน)
 • สุรินทร์
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อำนาจเจริญ

ภาคเหนือ

 • กำแพงเพชร
 • เชียงราย (มีเที่ยวบิน)
 • ตาก (มีเที่ยวบิน)
 • นครสวรรค์
 • น่าน (มีเที่ยวบิน)
 • พะเยา
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน)
 • เพชรบูรณ์
 • แพร่
 • แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน)
 • ลำปาง (มีเที่ยวบิน)
 • ลำพูน
 • สุโขทัย (มีเที่ยวบิน)
 • อุตรดิตถ์
 • อุทัยธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 • จันทบุรี
 • ชัยนาท
 • ตราด (มีเที่ยวบิน)
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระแก้ว
 • สิงห์บุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

หมายเหตุ: จังหวัดหลักที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ใช้สิทธิลดหย่อนเที่ยวเมืองรองได้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครอยุธยา พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา สุราษฎร์ธานี สระบุรี


หลักฐานที่ต้องใช้

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

นอกจากค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว รัฐบาลยังมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย คุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามความต้องการของตัวเองที่ iTAX shop

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง