ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า "ค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวรอง" ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน ฿15,000 ซึ่งจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเทศเฉพาะพื้นที่ 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ลดหย่อนได้ทั้งค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์*1

แม้จะใช้คำว่า "ค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ" แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

ค่าบริการท่องเที่ยวส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับท่องเที่ยวในไทยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ไปใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
 1. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) และ
 2. เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ

"โฮมสเตย์" ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย


Edit

รายชื่อ 55 จังหวัดรองที่ใช้สิทธิ์ได้

Edit

ภาคใต้

1. ชุมพร (มีเที่ยวบิน)
2. ตรัง (มีเที่ยวบิน)
3. นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน)
4. นราธิวาส (มีเที่ยวบิน)
5. ปัตตานี
6. พัทลุง
7. ยะลา
8. ระนอง (มีเที่ยวบิน)
9. สตูล

Edit

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. กาฬสินธุ์
11. ชัยภูมิ
12. นครพนม (มีเที่ยวบิน)
13. บึงกาฬ
14. บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน)
15. มหาสารคาม
16. มุกดาหาร
17. ยโสธร
18. ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน)
19. เลย (มีเที่ยวบิน)
20. ศรีสะเกษ
21. สกลนคร (มีเที่ยวบิน)
22. สุรินทร์
23. หนองคาย
24. หนองบัวลำภู
25. อุดรธานี (มีเที่ยวบิน)
26. อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน)
27. อำนาจเจริญ

Edit

ภาคเหนือ

28. กำแพงเพชร
29. เชียงราย (มีเที่ยวบิน)
30. ตาก (มีเที่ยวบิน)
31. นครสวรรค์
32. น่าน (มีเที่ยวบิน)
33. พะเยา
34. พิจิตร
35. พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน)
36. เพชรบูรณ์
37. แพร่
38. แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน)
39. ลำปาง (มีเที่ยวบิน)
40. ลำพูน
41. สุโขทัย (มีเที่ยวบิน)
42. อุตรดิตถ์
43. อุทัยธานี

Edit

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

44. จันทบุรี
45. ชัยนาท
46. ตราด (มีเที่ยวบิน)
47. นครนายก
48. ปราจีนบุรี
49. ราชบุรี
50. ลพบุรี
51. สมุทรสงคราม
52 สระแก้ว
53. สิงห์บุรี
54. สุพรรณบุรี
55. อ่างทอง


Edit

พื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากจังหวัดรองที่ลดหย่อนภาษีได้

นอกจากพื้นที่ 55 จังหวัดแล้ว ยังมีบางพื้นที่จังหวัดอื่นที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนเที่ยวเมืองรองได้เช่นกัน*2

Edit

1. กระบี่

 • อำเภอเขาพนม
 • อำเภอปลายพระยา
 • อำเภอลำทับ
Edit

2. กาญจนบุรี

 • อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 • อำเภอท่าม่วง
 • อำเภอท่ามะกา
 • อำเภอบ่อพลอย
 • อำเภอพนมทวน
 • อำเภอเลาขวัญ
 • อำเภอหนองปรือ
 • อำเภอห้วยกระเจา
Edit

3. ขอนแก่น

 • อำเภอกระนวน
 • อำเภอเขาสวนกวาง
 • อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 • อำเภอชนบท
 • อำเภอชุมแพ
 • อำเภอซำสูง
 • อำเภอน้ำพอง
 • อำเภอโนนศิลา
 • อำเภอบ้านไผ่
 • อำเภอบ้านฝาง
 • อำเภอบ้านแฮด
 • อำเภอเปือยน้อย
 • อำเภอพระยืน
 • อำเภอพล
 • อำเภอภูผาม่าน
 • อำเภอภูเวียง
 • อำเภอมัญจาคีรี
 • อำเภอเวียงเก่า
 • อำเภอแวงน้อย
 • อำเภอแวงใหญ่
 • อำเภอสีชมพู
 • อำเภอหนองนาคำ
 • อำเภอหนองเรือ
 • อำเภอหนองสองห้อง
 • อำเภออุบลรัตน์
Edit

4. ฉะเชิงเทรา

 • อำเภอคลองเขื่อน
 • อำเภอท่าตะเกียบ
 • อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 • อำเภอแปลงยาว
 • อำเภอราชสาส์น
 • อำเภอสนามชัยเขต
Edit

5. ชลบุรี

 • อำเภอเกาะจันทร์
 • อำเภอบ่อทอง
 • อำเภอบ้านบึง
 • อำเภอพนัสนิคม
 • อำเภอพานทอง
 • อำเภอหนองใหญ่
Edit

6 เชียงใหม่

 • อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 • อำเภอไชยปราการ
 • อำเภอดอยเต่า
 • อำเภอดอยสะเก็ด
 • อำเภอดอยหล่อ
 • อำเภอพร้าว
 • อำเภอแม่แจ่ม
 • อำเภอแม่แตง
 • อำเภอแม่วาง
 • อำเภอแม่อาย
 • อำเภอเวียงแหง
 • อำเภอสะเมิง
 • อำเภอสันทราย
 • อำเภอสันป่าตอง
 • อำเภอสารภี
 • อำเภออมก๋อย
 • อำเภอฮอด
Edit

7. นครราชสีมา

 • อำเภอแก้งสนามนาง
 • อำเภอขามทะเลสอ
 • อำเภอขามสะแกแสง
 • อำเภอคงอำเภอครบุรี
 • อำเภอจักราช
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • อำเภอชุมพวง
 • อำเภอโชคชัย
 • อำเภอด่านขุนทด
 • อำเภอเทพารักษ์
 • อำเภอโนนแดง
 • อำเภอโนนไทย
 • อำเภอโนนสูง
 • อำเภอบัวลาย
 • อำเภอบัวใหญ่
 • อำเภอบ้านเหลื่อม
 • อำเภอประทาย
 • อำเภอปักธงชัย
 • อำเภอพระทองคา
 • อำเภอพิมาย
 • อำเภอเมืองยาง
 • อำเภอำทะเมนชัย
 • อำเภอวังน้ำเขียว
 • อำเภอสีคิ้ว
 • อำเภอสีดา
 • อำเภอสูงเนิน
 • อำเภอเสิงสาง
 • อำเภอหนองบุญมาก
 • อำเภอห้วยแถลง
Edit

8. ประจวบคีรีขันธ์

 • อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 • อำเภอกุยบุรี
 • อำเภอทับสะแก
 • อำเภอบางสะพาน
 • อำเภอบางสะพานน้อย
Edit

9. พระนครศรีอยุธยา

 • อำเภอท่าเรือ
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอบางซ้าย
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภอบ้านแพรก
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภอเสนา
 • อำเภออุทัย
Edit

10. พังงา

 • อำเภอเมืองพังงา
 • อำเภอกะปง
 • อำเภอคุระบุรี
 • อำเภอทับปุด
 • อำเภอท้ายเหมือง
 • อำเภอเกาะยาว
 • อำเภอตะกั่วทุ่ง
Edit

11. เพชรบุรี

 • อำเภอบ้านลาด
 • อำเภอหนองหญ้าปล้อง
Edit

12. ระยอง

 • อำเภอเขาชะเมา
 • อำเภอนิคมพัฒนา
 • อำเภอบ้านค่าย
 • อำเภอบ้านฉาง
 • อำเภอปลวกแดง
 • อำเภอวังจันทร์
Edit

13. สงขลา

 • อำเภอเมืองสงขลา
 • อำเภอกระแสสินธุ์
 • อำเภอคลองหอยโข่ง
 • อำเภอควนเนียง
 • อำเภอจะนะ
 • อำเภอเทพา
 • อำเภอนาทวี
 • อำเภอนาหม่อม
 • อำเภอบางกล่ำ
 • อำเภอระโนด
 • อำเภอรัตภูมิ
 • อำเภอสทิงพระ
 • อำเภอสะเดา
 • อำเภอสะบ้าย้อย
 • อำเภอสิงหนคร
Edit

14. สระบุรี

 • อำเภอแก่งคอย
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • อำเภอดอนพุด
 • อำเภอบ้านหมอ
 • อำเภอวังม่วง
 • อำเภอวิหารแดง
 • อำเภอหนองแค
 • อำเภอหนองแซง
 • อำเภอหนองโดน
Edit

15. สุราษฎร์ธานี

 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอเคียนซา
 • อำเภอชัยบุรี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอบ้านนาเดิม
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอพระแสง
 • อำเภอพุนพิน
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอเวียงสระ

Edit

จังหวัดที่ไม่ร่วมรายการ

 • กรุงเทพมหานคร
 • กระบี่
 • กาญจนบุรี
 • ขอนแก่น
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • นครปฐม
 • นครราชสีมา
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • พระนครอยุธยา
 • พังงา
 • เพชรบุรี
 • ภูเก็ต
 • ระยอง
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรปราการ
 • สงขลา
 • สุราษฎร์ธานี
 • สระบุรี

Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน

Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

นอกจากค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว รัฐบาลยังมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย คุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามความต้องการของตัวเองที่ iTAX Market


ลดหย่อนเที่ยวเมืองรองจะประหยัดภาษีได้แค่ไหน คำนวณภาษีได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android

   


อ้างอิง

 • *1 :

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561)

 • *2 :

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสําหรับการจัดอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเที่ยวและที่พัก เพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง (พ.ศ. 2561)


Img loading