12 เดือน 12 เทศกาล นโยบายชัชชาติ กรุงเทพฯ มีอะไรบ้าง?

ทั่วไป

12 เดือน 12 เทศกาล นโยบายชัชชาติ กรุงเทพฯ โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่น รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีเทศกาลน่าสนใจตลอดทั้งปีให้เข้าร่วม และภาคธุรกิจได้โอกาสในการกระตุ้นยอดขายจากงานเทศกาล เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

เว็บไซต์ chadchart.com เผยแพร่นโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ (12 เดือน 12 เทศกาล) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 200 นโยบายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง 12 เทศกาลที่จัดได้ในแต่ละเดือนของ กทม.

 1. มกราคม – เทศกาลดนตรีในสวน
 2. กุมภาพันธ์ – เทศกาลดอกไม้แห่งความรัก
 3. มีนาคม – เทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ
 4. เมษายน – เทศกาลอาหารฮาลาลหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 5. พฤษภาคม – เทศกาลผลไม้ไทย
 6. มิถุนายน – Pride Month
 7. กรกฎาคม – เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ
 8. สิงหาคม – เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. กันยายน – เทศกาลงานคราฟต์
 10. ตุลาคม – เทศกาลแข่งเรือกรุงเทพฯ
 11. พฤศจิกายน – เทศกาล 11.11 ช้อปปิ้งพาราไดส์เฟสติวัล
 12. ธันวาคม – เทศกาลแห่งแสงและของขวัญกรุงเทพฯ (Bangkok Winter Illumination)

ประโยชน์ที่คนกรุงเทพฯ จะได้รับจากนโยบาย 12 เดือน 12 เทศกาลของชัชชาติ

 • คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นหรือต่างประเทศมีเทศกาลน่าสนใจตลอดทั้งปีให้เข้าร่วม
 • ธุรกิจได้โอกาสในการกระตุ้นยอดขายจากงานเทศกาล เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบว่า ปี 2564 มีแรงงานที่มีงานทำลดลง 107,354 คน เมื่อเทียบกับปี 2563 หรือคิดเป็นประมาณ 2% ดังนั้น การจัดเทศกาลคือการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในรูปแบบหนึ่งและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเปิดโอกาสประกอบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับคนกรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพฯ จะเป็นแหล่งสร้างงานเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป

การจัดเทศกาลสามารถเป็นเครื่องมือผลักดันความสร้างสรรค์ การออกแบบชุมชน รวมถึงเพิ่มเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวให้กับคนกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

โดยแต่ละเทศกาลสามารถดึงอัตลักษณ์และศักยภาพของแต่ละย่านทั่วกรุงเทพฯ ออกมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของย่านในกรุงเทพฯ สามารถคัดสรร จัดกลุ่ม สร้างเรื่องราว เพื่อพัฒนากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตลอดปี

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในย่านหลังจากจัดเทศกาลอีกด้วย

ช่องทางเสนอความคิดเห็น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)