ใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกำกับภาษี ต่างกันอย่างไร?

SME

150,100 VIEWS

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่เคยสงสัยในความแตกต่างของใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และยังไม่รู้แน่ชัดว่า สุดท้ายแล้วเอกสาร 2 อย่างนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร iTAX หาคำตอบมาให้แล้ว

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้ามาแล้ว โดยจะต้องออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งที่ทำการขายสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ใบกำกับภาษีจะต้องระบุมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละครั้ง

  • ธุรกิจค้าขาย ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า แม้ว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้ายังไม่ชำระเงินค่าสินค้าก็ตาม
  • ธุรกิจให้บริการ ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการนั้นทำการชำระค่าบริการ

สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษี 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ ที่ผู้ประกอบจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ และสำเนาที่ผู้ประกอบการจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานสำหรับ การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ. 30) โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องเก็บเอกสารไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ใบเสร็จรับเงิน (receipt) คือ

ใบเสร็จรับเงิน (หรือที่ตามกฎหมายเรียกว่า ใบรับ) เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องออกให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการทันทีที่มีการรับเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณได้รับเงิน หรือ ลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุรายการสินค้าหรือบริการพร้อมทั้งราคาที่ทำการซื้อขายและราคาที่ตกลงชำระไว้ด้วย

ใบเสร็จรับเงิน vs ใบกำกับภาษี กับความต่างกัน

ถ้าจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีต่างกันนั้นเป็นเรื่องของ กฎหมาย ก็อาจจะไม่ผิดมากนัก เพราะหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ

1. ใบกำกับภาษี

กิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะต้องเป็นกิจการหรือธุรกิจที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้เท่านั้น นั่นหมายความว่า หากธุรกิจของคุณไม่ได้จด VAT คุณก็ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ และแน่นอนว่า หากออกใบกำกับภาษีปลอมจะมีความผิดทางกฎหมาย

2. ใบเสร็จรับเงิน

ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้น และจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีไม่ว่าลูกค้าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม และแน่นอนว่า การออกใบเสร็จปลอมนั้นมีความผิดทางกฎหมายเช่นกัน

ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ไม่ต้องจด VAT ก็ออกได้ ต้องจด VAT ถึงจะออกใบกำกับภาษีได้
ออกเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อ – ขาย
ออกเมื่อมีการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น ต้องออกใบกำกับภาษีทันทีที่ส่งมอบสินค้า (แม้จะยังไม่ได้รับชำระเงิน)

ทั้งหมดนี้ คือความแตกต่างของใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน ที่สร้างความปวดหัวให้กับหลายๆ คน แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้เสียภาษีที่ต้องการเข้าร่วม มาตรการลดหย่อนภาษี ประจำปี 2562 ด้วย รู้แบบนี้แล้วทีมงาน iTAX หวังว่า ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทุกคนจะเข้าใจความแตกต่างของการใช้ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินได้มากขึ้น

และสำหรับผู้ประกอบการที่ยังคงไม่แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่? หรือมีความต้องการคำแนะนำสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถเลือกใช้บริการ iTAX sme ได้ ติดต่อสอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787 เรากล้ารับรองว่า คุณจะได้พบกับบริการจากนักบัญชีมืออาชีพอย่างแน่นอน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)