ระงับ/อายัดบัญชีคนร้าย แจ้งปัญหาหลอกลวงออนไลน์ โทร 1441

ทั่วไป

แจ้งปัญหาหลอกลวงออนไลน์ โทร 1441 ศูนย์ AOC เปิดให้บริการแล้ว หวังแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์แบบ One Stop Service สำหรับประชาชน ทำหน้าที่ระงับ/อายัดบัญชีคนร้าย ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหา เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม และขยายผลคดี ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบูรณาการ

รมว.ดีอี เปิดศูนย์ AOC 1441 ระงับ/อายัดบัญชีคนร้าย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เปิดเผยว่า ศูนย์ AOC 1441 (สายด่วน 1441) จะเป็นศูนย์ One Stop Service ในการแก้ไขปัญหาหลอกลวงออนไลน์สำหรับประชาชน ช่วยระงับ/อายัดบัญชีคนร้ายทุกทอดทันที เนื่องจากปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง มีจำนวนคดีกว่า 330,000 คดี และความเสียหายสูงกว่า 45,000 ล้านบาท ในระยะ 1 ปี 7 เดือน (1 มี.ค.2565-30 ก.ย.2566)

โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชีได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

สายด่วนศูนย์ AOC 1441 แจ้งปัญหาหลอกลวงออนไลน์ ทำอะไรได้บ้าง 

  1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ ทันที
  2. ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอน ได้ทันที
  3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงาน บูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

ภายในศูนย์ AOC จะมีระบบการติดตามสถานการณ์ สั่งการ ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลา ต้องทำงานแข่งกับเวลา โดยมี War-room ภายใต้ AOC และใช้เทคโนโลยีพัฒนา Intelligent Assistant (IA) และ Intelligence based platform ทำให้เกิดรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูล เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานในการป้องกันปราบปราม โดย platform นี้จะมีการใช้และการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย และใช้เทคโนโลยี AI ใช้ Data scientists เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ คาดการณ์

พร้อมกันนี้ AOC จะมีการจัดตั้ง War-room เพื่อแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ ดำเนินการด้านคดีให้ประชาชนแบบเร่งด่วน เชิงรุก ตั้งเป้าหมาย จบระงับ/อายัดบัญชีการเงินได้ใน 1 ชม. นับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากเหยื่อของโจรออนไลน์ โดยนำข้อมูล เช่น การโอนเงินให้คนร้าย ส่งธนาคารให้ทำการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับเรื่อง ทำการระงับ/อายัดทุกๆ ทอดที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการมือถือ สำนักงาน ก.ล.ต. แลกเปลี่ยนข้อมูลทันที และหน่วยงานเกี่ยวข้องบังคับใช้อำนาจตาม กฎหมายที่มีตามความเหมาะสม เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพ์) และ พ.รบ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

ศูนย์ AOC 1441 จะยกระดับสายด่วน 1441 (เดิมสายด่วนตำรวจไซเบอร์) จากเดิมที่มี 20 คู่สายเป็น 100 คู่สาย และให้บริการเรื่องภัยออนไลน์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมเรื่องการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ ที่การหลอกลวงซื้อขายออนไลน์มีจำนวนคดีมากกว่า 133,000 คดี ในระยะ 1 ปี 7 เดือน

“ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 เกิดจากการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันอย่างเต็มที่ มั่นใจว่าศูนย์นี้ยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชน ในขณะเดียวกัน เมื่อใช้เทคโนโลยีที่ดี ข้อมูลที่ดี ส่งข้อมูลทันเวลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมายจะสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมใน 3 เดือน”

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)