รวมช่องทาง แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF / RMF ปี 2566

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

43,235 VIEWS

ตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดเกณฑ์ใหม่ ให้ผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อน SSF และ RMF จะต้อง แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่คุณซื้อหน่วยลงทุนให้ทราบด้วยว่าคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อน เพื่อให้ บลจ. ส่งการแจ้งความประสงค์ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนของคุณให้กรมสรรพากรทราบต่อไป หากคุณไม่แจ้งความประสงค์ อาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ปี 2566 ได้

แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ได้ที่ บลจ. ที่ซื้อหน่วยลงทุนไว้

คุณสามารถแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อน SSF และ RMF กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีกองทุน SSF/RMF ของคุณ หรือแจ้งโดยตรงกับ บลจ.ที่คุณซื้อกองทุน SSF/RMF ไว้หรือคุณตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งบางบริษัทมีช่องทางออนไลน์ให้คุณสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อน SSF/RMF ได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง iTAX ได้รวบรวม Link ช่องทางแจ้งขอใช้สิทธิของแต่ละ บลจ. ไว้ให้แล้ว เพื่อให้คุณได้มีโอกาสรักษาสิทธิลดหย่อนภาษี 2566 ได้อย่างเต็มที่


ค้นหากองทุน SSF และ RMF ลดหย่อนภาษี

ดูที่ iTAX shop


รายชื่อ บลจ. และช่องทาง แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF

รวมช่องทาง แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อน SSF/RMF กับ บลจ. ดังนี้ (Update ล่าสุด 22 ธันวาคม 2566)

KTAM – บมจ. บลจ. กรุงไทย

KSAM – บลจ. กรุงศรี จำกัด

KAsset – บลจ. กสิกรไทย จำกัด

KKPAM – บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด

KWIAM – บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

DAOL INVESTMENT – บลจ. ดาโอ จำกัด

TALISAM – บลจ. ทาลิส จำกัด

TISCOAM – บลจ. ทิสโก้ จำกัด

SCBAM – บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » https://e-service.scbam.com/

BBLAM – บลจ. บัวหลวง จำกัด

BCAP – บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » https://service.bcap.co.th/

Principle – บลจ. พรินซิเพิล จำกัด

PAMC – บลจ. ฟิลลิป จำกัด

MPAM – บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

UOBAM – บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

LHFUND – บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ONEAM – บลจ. วรรณ จำกัด

ABERDEEN – บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

EASTSPRING – บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

XSpring AM – บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด

AWAM – บลจ. เอเชีย เวลท์ จำกัด

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

MFC – บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

AIAIM – บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)

 • แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ » ไม่มีข้อมูล

ASSETFUND – บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

วิธีกรอกค่าลดหย่อนกองทุนรวม SSF บนแอป iTAX

หากคุณต้องการใช้สิทธิค่าลดหย่อน SSF สามารถนำมาคำนวณบนแอป iTAX ได้ดังนี้

 1. ในหน้าแรก (Home) กดที่ »  ค่าลดหย่อน
 2. เลือก ‘ค่าซื้อ SSF’
 3. กรอกจำนวนเงินค่าซื้อ SSF ที่จ่ายตลอดทั้งปี
 4. กด Done

แอปจะพากลับไปที่หน้า Home และแสดงผลการคำนวณภาษีหลังใช้สิทธิค่าลดหย่อนค่าซื้อ SSF แล้วให้อัตโนมัติ

วิธีกรอกค่าลดหย่อนกองทุนรวม RMF บนแอป iTAX

หากคุณต้องการใช้สิทธิค่าลดหย่อน RMF สามารถนำมาคำนวณบนแอป iTAX ได้ดังนี้

 1. ในหน้าแรก (Home) กดที่ »  ค่าลดหย่อน
 2. เลือก ‘ค่าซื้อ RMF’
 3. กรอกจำนวนเงินค่าซื้อ RMF ที่จ่ายตลอดทั้งปี
 4. กด Done

แอปจะพากลับไปที่หน้า Home และแสดงผลการคำนวณภาษีหลังใช้สิทธิค่าลดหย่อนค่าซื้อ RMF แล้วให้อัตโนมัติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)