เคยลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ยังลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ได้ไหม?

ทั่วไป

35,326 VIEWS

กระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์กรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่เคยได้รับเงินเยียวยา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ไปแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนรับเงินบรรเทาทุกข์ของโครงการ ‘เราชนะ’ ได้

รมว. คลัง ชูโครงการ ‘เราชนะ’ เยียวยาโควิดรอบใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการ “เราชนะ” เพื่อแจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทุกกลุ่ม โดยกำหนดวงเงินคนละ 3,500 บาทต่อเดือน ในช่วง ก.พ. – มี.ค. 2564 เป็นเวลา 2 เดือน (รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท) ซึ่งจะได้เสนอรายละเอียดให้ ครม. อนุมัติต่อไป โดยกระทรวงการคลังจะคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ คาดมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 30-35 ล้านคน

กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินบรรเทาทุกข์ ‘เราชนะ’

กระทรวงการคลังจะตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนกลุ่มต่อไปนี้ออกก่อน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การรับเงินเยียวยา

  1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ลูกจ้างในระบบประกันสังคม) จำนวน 11 ล้านคน แต่ไม่รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
  2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  3. ผู้มีรายได้สูง ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ซึ่งอาจใช้ฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ทุกคน เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

โดยกระทรวงการคลังจะตรวจสอบและคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ เช่น ลูกจ้างที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากระบบประกันสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีรายได้สูง ซึ่งจะถูกคัดเลือกจนเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ราว 30-35 ล้านคน

วิธีลงทะเบียน www.เราชนะ.com

กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยารวม 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ 29 มกราคม 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)