เทคนิค เติมน้ำมันรถยนต์ ให้ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้

ลดหย่อนภาษี

11,439 VIEWS

เทคนิค เติมน้ำมันรถยนต์ ให้ลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้ ถ้าเติมน้ำมันตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 และขอ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จากปั๊มน้ำมัน

ช้อปดีมีคืน 2566 ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ เติมน้ำมันรถยนต์ ได้แล้ว

เมื่อปี 2565 ค่าน้ำมันเคยเป็นรายการที่ไม่ได้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืน แต่สำหรับปี 2566 นี้ รัฐบาลอนุญาตให้นำค่าเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมาใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 ได้แล้วตามจำนวนที่จ่ายจริงตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนดและต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากสถานีบริการน้ำมันด้วย

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนตามค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

องค์ประกอบของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป

โดยปกติ ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

หมายเหตุ: หลายคนเข้าใจผิดว่า ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน คือ เงินคืนภาษีจากรัฐตามจำนวนเงินที่จ่ายเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน เงินได้ และ อัตราภาษี ของแต่ละคนด้วย

เงินได้สุทธิ อัตราภาษี สิทธิได้เงินคืนภาษีสูงสุด
≤ ฿150,000  ยกเว้น ฿0
> ฿150,000 – ฿300,000 5% ฿2,000
> ฿300,000 – ฿500,000 10% ฿4,000
> ฿500,000 – ฿750,000 15%  ฿6,000
> ฿750,000 – ฿1,000,000 20% ฿8,000
> ฿1,000,000 – ฿2,000,000 25% ฿10,000
> ฿2,000,000 – ฿5,000,000 30% ฿12,000
> ฿5,000,000 35% ฿14,000

“ช้อปดีมีคืน 2566” ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างนอกจาก เติมน้ำมันรถยนต์

ช้อปดีมีคืน 2566 ให้สิทธิลดหย่อนสำหรับสินค้าและบริการที่ซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สิทธิลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท โดยมีรายการ ดังนี้

 • สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
  • เติมน้ำมันรถยนต์
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กินข้าวในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • สินค้าในร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven, Family Mart
  • เสื้อผ้าแบรนด์เนม
  • ของใช้ในบ้าน
  • เฟอร์นิเจอร์
  • สปา
  • คาราโอเกะ
  • อาบอบนวด
  • อาบน้ำสัตว์
  • ค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณ
  • ยารักษาโรค อาหารเสริม ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน เช่น iPhone, iPad, MacBook
  • สินค้าที่ซื้อจากร้าน Duty Free หากเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การซื้อของออนไลน์ ผ่าน Shopee, Lazada หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ ที่ผู้ขายออกใบกำกับภาษีได้
  • คอร์สเรียนออนไลน์ที่ซื้อขาดครั้งเดียวเข้าดูได้ตลอดไป
  • สินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
  • ค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป
 • สินค้าท้องถิ่น (OTOP)
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน 2566 ได้

คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

Studio7
AIS
BaNANA
Lenovo
Toshiba Thailand Shopping
Mercular

อุปกรณ์กีฬา

adidas
Mizuno

เสื้อผ้า แฟชั่น

New Central Online
True Shopping
anello
Keds
RS Mall

ของใช้ในบ้าน

ShopAt24
OfficeMate
Tops Online
Big C

หนังสือ และ e-book

Kinokuniya
นายอินทร์
SE-ED
B2S

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)