เช็คเงินเกษตรกร ช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธกส.

ทั่วไป

165,894 VIEWS

เช็คเงินเกษตรกร ช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธกส. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 สูงสุด 20,000 บาท

เช็คเงินเกษตรกร โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

จากกรณีที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้าน โดยโอนเงินให้ชาวนะไร่ละ 1,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

วิธี เช็คเงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ธกส.

 1. ไปที่เว็บไซต์ ธกส. https://chongkho.inbaac.com/
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. เลือก ‘ค้นหา’
 4. หากระบบแสดงผลว่า “ได้รับเงินโอน” คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินโอนได้ด้วยตัวเองบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสามารถเช็คผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คเงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาทแล้ว ทำไมเงินยังไม่เข้า?

กรณีเช็คเงินเกษตรกรแล้วไม่พบว่ามีเงินโอนเข้ามา อาจเกิดได้จาก 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ข้อมูลยังไม่ถูกส่ง

ข้อมูลอาจยังไม่ถูกส่งเข้ามา ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 • ไม่มีเอกสารสิทธิ (เช่น ภบท.5 เป็นต้น)
  • แนวทางแก้ไข: โปรดรอตรวจสอบผลวาดแปลง
 • ปลูกข้าวมากกว่า 1 รอบ ในแปลงเดิม
  • แนวทางแก้ไข: โปรดรอตรวจสอบผลวาดแปลง 
 • มีผู้ใช้เอกสารสิทธิ์มากกว่า 1 คน
  • แนวทางแก้ไข: โปรดรอตรวจสอบผลวาดแปลง
 • สถานะ “ผ่าน” ประชาคม แต่ผ่านหลังวันที่ 15 พ.ย. 2566
  • แนวทางแก้ไข: ข้อมูลจะถูกส่งในรอบถัดไป

กรณีที่ 2 ข้อมูลถูกส่งแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย ธ.ก.ส.

หากข้อมูลถูกส่งแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย ธ.ก.ส. แต่ยังไม่ได้รับเงิน อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ธกส.
  • แนวทางแก้ไข: ติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธกส.
 • บัญชีปิด
  • แนวทางแก้ไข: ติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธกส.
 • บัญชีถูกอายัด
  • แนวทางแก้ไข: ติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธกส.
 • บัญชีไม่เคลื่อนไหว
  • แนวทางแก้ไข: ติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธกส.

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ (e-Form) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/checkFarmer
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser code)
 4. เลือก “ตรวจสอบ”

วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินไร่ละ 1,000 บาท มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้
 • เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์

 • จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน 

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ: 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
 • ระยะเวลาจ่ายเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยจัดทำแผนการโอนเงินให้เกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)