สรรพากรการันตี ยื่นภาษี 2562 ออนไลน์ ได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

ทั่วไป

42,548 VIEWS

ผู้เสียภาษีอาจจะเคยประสบปัญหารอเงินคืนภาษีนาน และไม่สามารถรู้ได้แน่นอนว่าจะได้รับเงินคืนภาษีเมื่อไหร่ ปัญหานี้กำลังจะหมดไป เพราะกรมสรรพากรออกมาบอกเองว่า สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 (ยื่นต้นปี 2563) นั้น ผู้เสียภาษีที่ทำการยื่นภาษี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า

ในปี 2563 กรมสรรพากรจะโฟกัสเรื่องของความง่ายในการยื่นแบบชำระภาษีมากขึ้น โดยจะนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถจ่ายภาษีได้ง่ายขึ้น และจะเปิดแอปพลิเคชั่นที่สรรพากรร่วมกับสตาร์ทอัพ มาทำระบบชำระภาษี และพัฒนาการกรอกแบบภาษีที่ง่ายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี

และสำหรับผู้เสียภาษีที่ไม่คุ้นชินกับการยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรจะมีทูตภาษีประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อคอยช่วยเหลือ และให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้สามารถยื่นภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น

กำหนดการยื่นภาษีประจำปี 2562

สำหรับการยื่นภาษี 2562 (ช่วงต้นปี 2563) นั้น กรมสรรพากรจะทำการเตรียมระบบการยื่นภาษีออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับรายการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับผลประโยชน์สูงสุด และกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ยื่นแบบกระดาษ สามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
  • ยื่นภาษีออนไลน์ สามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 2563

ยื่นภาษีออนไลน์ รับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 3 วัน

หากคุณคิดว่า การยื่นภาษีออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับเงินคืนภาษีเร็วแล้ว ในการยื่นภาษีประจำปี 2562 ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น คุณจะได้รับเงินคืนภาษีที่ไวขึ้นกว่าเดิม หากการยื่นภาษีของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ซึ่งหากการยื่นภาษีตรงตามเงื่อนไขข้างต้น คุณจะได้รับเงินคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ภายใน 3 วันเท่านั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรกล่าวว่า

ในการยื่นภาษี ผู้เสียภาษีจะต้องแสดงรายการเงินได้และค่าลดหย่อน เพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีและเสียภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน สรรพากรจึงสร้างช่องทางให้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบค่าลดหย่อนต่างๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ซึ่ง My Tax Account เป็นระบบค้นข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ และแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนทั้ง

ซึ่งจะช่วยลดภาระในการเก็บเอกสารหลักฐานและการสแกนเอกสารต่างๆ และช่วยให้การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการคืนภาษีสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานระบบนี้กว่า 8 แสนราย

และถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะมีการปรับระยะเวลาการคืนเงินภาษีให้เร็วมากขึ้น แต่ระยะเวลาการได้รับเงินคืนภาษีก็ขึ้นอยู่กับ ความถูกต้องของเอกสารสำหรับการยื่นภาษี หลักฐานการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ครบถ้วนด้วย ดังนั้น หากคุณไม่อยากใช้เวลารอคืนเงินภาษีนานเกินไป เราแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อการยื่นภาษีที่ถูกต้อง และไม่ต้องรอเงินคืนภาษีที่นานเกินไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)