นายกฯ เร่งสรรพากร ออกกฎหมาย E-Business เก็บภาษีออนไลน์ข้ามชาติ

ทั่วไป

1,147 VIEWS

ขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ในช่วงกำลังพิจารณาและผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business) ว่าด้วย การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม​ (VAT) จากการให้บริการในต่างประเทศ ซึ่ง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

ขณะนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทำร่างพระราชบัญญัติรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business) และได้เร่งให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษี E-Business ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ในปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่าจะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร และออกกฎหมายได้ในปี 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และจัดเก็บภาษีได้จริงในปี 2564 ซึ่งกรมสรรพากรคาดว่า หากกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้ จะทำให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นถึง 4,000 ล้านบาท

จุดประสงค์ การจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business)

มาตรการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Business มีขึ้นเพื่อ สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่ทำการขายสินค้าหรือให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ไม่ได้มีบริษัทในประเทศไทยกลับไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้สรรพากรมองว่า SME หรือ ผู้ประกอบการในไทยกำลังเสียเปรียบ

และการมาของกฎหมายภาษี E- Business จะช่วยให้กรมสรรพากรมีอำนาจในการบังคับให้บริษัทต่างชาติที่ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

  • บริการดาวน์โหลดเพลง-หนัง-เกม
  • แพลตฟอร์มขายสินค้าในประเทศไทย

จะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ได้ทำการหารือกับบริษัทต่างชาติหลายบริษัทพร้อมจะให้ความร่วมมือ หากมีกฎหมายบังคับใช้เป็นรูปธรรมชัดเจน

ซึ่งกฎหมาย E-Business จะช่วยให้ผู้ประกอบการในไทยรู้สึกได้ถึงความยุติธรรมในการจ่ายภาษีมากขึ้น และหากว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการหรือขายสินค้าในประเทศไทยมีการหลบเลี่ยงภาษี กรมสรรพากรสามารถใช้กฎหมายเพื่อขอความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (Exchange of information) เพื่อติดตามผู้ประกอบการต่างชาติมาเสียภาษีให้ถูกต้องได้เช่นกัน

ย้ำอีกครั้ง การจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ภาษี E-Business นั้น อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายเท่านั้น ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

และหากมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ iTAX จะรีบอัปเดตให้ผู้เสียภาษีทราบทันที

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)