‘หมอพร้อม’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน LINE

ทั่วไป

1,753,699 VIEWS

กระทรวงสาธารณสุขเปิด LINE “หมอพร้อม” ให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคก่อน

ลงทะเบียน On-site ณ จุดบริการ ฉีควัคซีนโควิด ไม่ต้องจองคิว

สธ. เตรียมซื้อวัคซีน ไฟเซอร์-จอห์นสันฯ 25 ล้านโดส

UPDATE – ช่องทางการโหลดแอปหมอพร้อม

UPDATE – จองขอรับหนังสือรับรอง “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปหมอพร้อม

ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่าน ‘หมอพร้อม’

 1. โหลดแอปหมอพร้อม หรือ LINE Official: หมอพร้อม
 2. เลือก International Certificate
 3. เตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน และพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่คุณใช้เดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. กรอกรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ถ่ายรูปพาสปอร์ต
 6. ถ่ายรูปใบรับรองการฉีดวัคซีน
 7. กรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
 8. เลือกสถานที่นัดหมายในการรับวัคซีนพาสปอร์ต ซึ่งขณะนี้สามารถเลือกได้ 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด โดยกระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อมเป็น LINE Official Account (LINE OA) ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนที่ต้องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้า โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่านไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้า โดยในระยะแรกจะเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคเท่านั้น ที่สามารถจองคิวได้ก่อน ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้สิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีนเข็มแรกในระยะต่อไป

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะแรก: ผู้สูงอายุและผู้มี 7 กลุ่มโรคประจำตัว

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้จะได้จองคิวฉีดวัคซีนก่อน โดยเปิดจองคิววัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายระยะแรกตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

 1. ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา
  6. โรคเบาหวาน และ
  7. โรคอ้วน

วิธีลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์ หมอพร้อม

 1. ไปที่แอปพลิเคชั่น LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน
 3. กด link นี้ หมอพร้อม-LINE Official Account แล้วเพิ่มเพื่อน
 4. ลงทะเบียนบัญชีใช้งานหมอพร้อม โดยต้องกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล และเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชน (หากเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก ให้เลือกเป็นบัตรแถบแม่เหล็กและไม่ต้องกรอกเลขเลเซอร์หลังบัตรฯ)
 5. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไลน์จะแจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ” จากนั้นให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม” ระบบจะพามาที่หน้า “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”
 6. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว พบว่ามีสิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีน ระบบจะแจ้งว่า “มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน”
 7. หากต้องการจองคิวฉีดวัคซีน ให้กด “จอง” > กด “รับสิทธิ์” แล้วทำแบบคัดกรอง โดยระบบจะให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ หากไม่ตรงกับข้อใดเลย สามารถข้ามได้ > กด “บันทึก”
 8. หน้าจอจะแสดงผลว่า “บันทึกข้อมูลการคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว” กด “ถัดไป” > กด “ยินยอม”
 9. ระบบจะพามาที่หน้า “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน > กดบันทึก
 10. เมื่อจองวัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว” คุณสามารถปิดหน้านี้ได้ทันที และสามารถกลับมาตรวจสอบโรงพยาบาล วัน เวลา ที่จองได้ หรือขอเปลี่ยนการจองในภายหลังได้
 11. ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ระบบหมอพร้อมแจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ขั้นตอนหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกผ่านหมอพร้อมต้องทำอย่างไรบ้าง?

 1. หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
 3. ก่อนถึงเวลาฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ไลน์หมอพร้อมจะแจ้งเตือนอีกเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้งต่อไป

ใช้ หมอพร้อม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด แทนคนใกล้ชิดได้หรือไม่?

กรณีต้องการจองคิวฉีดวัคซีนให้คนใกล้ชิด สามารถใช้หมอพร้อมลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยกดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

จองคิวผ่านหมอพร้อมแล้ว สามารถเปลี่ยนคิวฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

กรณีจองแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนคิว ให้เลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้

โหลดแอปหมอพร้อม Official ได้ทั้ง iOS และ Android

ประชาชนสามารถเลือกโหลดแอปหมอพร้อมเพื่อติดตั้งในโทรศัพท์ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับจองคิวฉีดวัคซีนนอกเหนือจากไลน์หมอพร้อม

เบอร์ติดต่อกรณีมีข้อสังสัยเรื่องการจองคิวใช้งานผ่านหมอพร้อม

ประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการใช้หมอพร้อม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรายละเอียดทางเพจหมอพร้อมบน Facebook ได้อีกช่องทาง

จองคิวฉีดวัคซีนโควิดผ่านหมอพร้อมสำเร็จแล้ว แต่ถูกยกเลิก-เลื่อนนัดฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมสำเร็จแล้ว และได้รับวันเวลาที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาถูกระบบแจ้งยกเลิก หรือถูกเลื่อนนัด โดยที่ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเอง ให้ประชาชนดำเนินการดังนี้

กรณีเคยจอง หมอพร้อม ไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนระบบการรับวัคซีนทดแทนใหม่ทาง Google Form

ผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิวสำเร็จในพื้นที่ กทม. ให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทนใหม่ ที่ Google Form แบบลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนหลังจองคิวใน LINE Official Account หมอพร้อม และ Application หมอพร้อม (สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น!)

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนระบบการรับวัคซีนทดแทนใหม่เพราะถูกยกเลิกคิว-เลื่อนคิว

 1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)
 2. เลขที่บัตรประชาชน
 3. ชื่อ นามสกุล
 4. วัน/เดือน/ปี เกิด
 5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน
 7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

เคยจองไว้ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้รอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิวสำเร็จในพื้นที่ต่างจังหวัด หมอพร้อมจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

UPDATE – โฆษก ศบค. แถลง ระงับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอพร้อมไปก่อน

*** อัพเดตล่าสุด 26 พ.ค. 2564 ด่วน! นายกฯ สั่งเบรกหมอพร้อมแล้ว! ปรับแผนให้จังหวัดกระจายวัคซีนแทน ***

โฆษก ศบค. แถลง ระงับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน ‘หมอพร้อม’ ไปก่อน โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งการให้ปรับแผนเพิ่มทางเลือกให้แต่ละจังหวัดดูแลการกระจายวัคซีนแทน โดยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัดแทน เช่น ระบบลงทะเบียน ‘ไทยร่วมใจ’ ของกรุงเทพมหานคร หรือ ระบบลงทะเบียน ‘ภูเก็ตต้องชนะ.com‘ ของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

UPDATE – แสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนสำหรับเดินทางภายในประเทศ เริ่ม 3 กันยายน 2564

ผู้ได้รับวัคซีนสามารถรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ผ่านแอปหมอพร้อมและ LINE Official Account เริ่ม 3 กันยายน 2564

UPDATE – เช็กผลตรวจโควิด-19 ผ่านแอปหมอพร้อมได้แล้ว

แอปหมอพร้อมเพิ่มเมนู “ผลการตรวจ Lab Covid-19” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลตรวจโควิดได้แล้ว

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)