‘หมอพร้อม’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์

ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุขเปิดไลน์ “หมอพร้อม” ให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคก่อน เริ่ม ฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564

สายด่วน 1668 ติดต่อกรมการแพทย์ ประสานงานผู้ติดเชื้อโควิด

ไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดของกระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม เป็น LINE Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนที่ต้องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่านไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้า โดยในระยะแรกจะเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคเท่านั้น ที่สามารถจองคิวได้ก่อน

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะแรก: ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้จะได้จองคิวฉีดวัคซีนก่อน โดยเปิดจองคิววัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 1. ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา
  6. โรคเบาหวาน และ
  7. โรคอ้วน

ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายระยะแรกตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะต่อไป: บุคคลทั่วไป

กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เช่น ประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี จะเริ่มจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อมได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนจริงภายในเดือนสิงหาคม 2564

วิธีลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์หมอพร้อม

 1. ไปที่แอปพลิเคชั่น LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน
 3. กด link นี้ หมอพร้อม LINE Official Account แล้วเพิ่มเพื่อน
 4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเข้าไปที่เมนู “ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับวัคซีน” โดยจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน
 6. จองคิวฉีดวัคซีน โดยกดที่เมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” > เลือก “จอง” 
 7. กด “รับสิทธิ์” ทำแบบคัดกรอง โดยระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน > กดบันทึก > กดยินยอม
 8. ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ‘หมอพร้อม’ แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ขั้นตอนหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกผ่านหมอพร้อมต้องทำอย่างไรบ้าง?

 1. หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
 3. ก่อนถึงเวลาฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ไลน์หมอพร้อมจะแจ้งเตือนอีกเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้งต่อไป

ลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนโควิดผ่านไลน์หมอพร้อมแทนคนใกล้ชิดได้หรือไม่?

กรณีต้องการจองคิวฉีดวัคซีนให้คนใกล้ชิด สามารถใช้หมอพร้อมลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยกดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

จองคิวผ่านหมอพร้อมแล้วสามารถเปลี่ยนคิวฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

กรณีจองแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนคิว ให้เลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรายละเอียดทางเพจหมอพร้อมบน Facebook ได้อีกช่องทาง