ให้เงินพ่อแม่ทุกเดือน ใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ ได้มั้ย?

ลดหย่อนภาษี

21,497 VIEWS

ผู้เสียภาษีอาจจะยังไม่แน่ใจว่า ในกรณีที่เราให้เงินพ่อแม่อยู่ทุกเดือน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องยื่นภาษี เราจะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบิดามารดาได้หรือไม่นั้น iTAX หาคำตอบมาให้แล้ว

ค่าลดหย่อนภาษีพ่อแม่ คือ? 

ค่าลดหย่อนพ่อแม่ คือ ค่าลดหย่อนที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียภาษีที่เลี้ยงดูพ่อแม่ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนพ่อหรือไม่หนึ่งคนได้ คนละ 30,000 บาทต่อปี (ตามมาตรา 47(1)(ญ) ประมวลรัษฎากร ) โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนพ่อแม่ได้สูงสุด 4 คน 

ในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี ผู้เสียภาษีไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะกฎหมายยังอนุญาตให้คุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีภาษีนั้นได้ตามเดิม

ให้เงินพ่อแม่ทุกเดือน ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ได้มั้ย?

สำหรับผู้เสียภาษีที่ไม่แน่ใจว่า ในกรณีที่เราให้เงินส่งเสียพ่อแม่ทุกๆ เดือน จะเท่ากับว่าพ่อแม่ของเรามีรายได้หรือไม่? และเราจะยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนดหรือไม่นั้น ก็สบายใจได้เลยว่า คุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ได้เหมือนเดิม

เพราะเงินที่คุณให้พ่อแม่นั้น ถือเป็นเงินเลี้ยงดูไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่บอกว่า พ่อแม่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนั้น สรรพากรจะนับจากรายได้ที่อยู่ในระบบ เช่น รายได้จากการทำงาน, รายได้จากประกันสังคม, เงินบำนาญข้าราชการ, รายได้จากการเล่นหุ้น, รายได้เหมาจากการขายของ รวมถึง รายได้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ก็ตาม

และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบิดามารดานั้น คุณจะต้องยื่น หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03) ที่มีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ของคุณ หรือลายเซ็นพ่อและแม่ของคู่สมรส มาใช้ในการลดหย่อนประกอบด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.rd.go.th )

ทบทวนเงื่อนไข การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบิดามารดา

ต้องบอกก่อนว่า การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบิดามารดานั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. ค่าลดหย่อนพ่อแม่ตัวเอง และ 2. สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่คู่สมรส ซึ่งเงื่อนไขจะแตกต่างกันออกไป คือ

1. ค่าลดหย่อนพ่อแม่ตัวเอง

 • ต้องเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ได้)
 • พ่อและแม่จะต้องอายุครบ 60 ปี
 • พ่อแม่ต้องอยู่ในความดูแลของเรา
 • พ่อแม่จะต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท ในปีภาษี
 • พ่อแม่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน

2. ค่าลดหย่อนพ่อแม่คู่สมรส

 • คู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้ตลอดปีภาษี
 • คู่สมรสจะต้องเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่ 
 • พ่อแม่ต้องมีอายุครบ 60 ปี
 • พ่อแม่ต้องอยู่ในความดูแลของเรา
 • พ่อแม่จะต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท ในปีภาษี
 • พ่อแม่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน

ระวัง การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ ซ้ำซ้อน

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เสียภาษีจะมองข้ามไม่ได้ และคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ จะใช้ซ้ำซ้อนกันไม่ได้ นั่นหมายความว่า หากคุณไม่ใช่ลูกคนเดียวของพ่อแม่ คุณจะต้องตกลงกับพี่น้องของคุณให้ดีก่อนว่า ใครจะเป็นคนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ในปีภาษีนั้นๆ เพื่อป้องกันการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่ซ้ำซ้อนกัน

เช่นเดียวกับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่คู่สมรส หากคู่สมรสของคุณไม่ใช่ลูกคนเดียว คุณจะต้องทำการตกลงกับพี่น้องของคู่สมรสให้ดีก่อนว่า ใครจะเป็นคนใช้สิทธิลดหย่อนพ่อ , สิทธิลดหย่อนแม่ เพราะสิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะใช้ซ้ำกันไม่ได้

และหากเกิดกรณีที่พี่น้องของคุณ หรือ พี่น้องคู่สมรส ทำการยื่นภาษีและมีการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่ซ้ำซ้อนกันนั้น จะไม่มีใครสามารถใช้สิทธิลดหย่อนพ่อแม่ในปีภาษีนั้นได้เลย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มีคนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อแม่แทนเรา ทำไงดี)

และสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการวางแผนภาษีก่อนที่ฤดูภาษีจะมาถึงนั้น คุณสามารถคำนวณภาษี วางแผนภาษี ค้นหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี และเตรียมหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03) ได้ที่แอปพลิเคชัน iTAX pro (ฟรีทั้ง iOS และ Android)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)