How To “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม” สำหรับการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

ทั่วไป

57,368 VIEWS

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากภาครัฐผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้รับ SMS แจ้งให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องส่งข้อมูลทางไหน ทำอย่างไร iTAX จะบอกให้ฟัง

รู้ได้อย่างไรว่า เราต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม?

อย่างที่เราทราบกันดีว่า หากลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ระบบจะส่ง SMS มาแจ้งว่า คุณมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องส่งข้อมูลเพื่อรับการพิจารณาเพิ่มเติม SMS ที่คุณจะได้รับคือ 

“เลขบัตรฯ XXXX อยู่ระหว่างพิจารณา โปรดให้ข้อมูลเพิ่มที่เว็บไซต์ภายใน 10 วัน”

เตรียมพร้อม ก่อนส่งข้อมูลเพิ่มใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ส่งข้อมูลเพิ่ม เราไม่ทิ้งกัน

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับการพิจารณาว่าจะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐหรือไม่นั้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มต้นกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากดำเนินการเช็กสถานะในเว็บไซต์ หากหลังจากได้รับ SMS และต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องส่งข้อมูลเพิ่มจริงหรือไม่ด้วยการเข้าเช็กสถานะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน คุณจะต้องออกจากหน้าเช็กสถานะก่อน จากนั้นเลือกปุ่มเขียวที่มีข้อความว่า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • ต้องกรอกข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด หากคุณกรอกข้อมูลไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด คุณจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
  • ส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ครั้งเดียวเท่านั้น ผิดแล้วผิดเลย ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ นั่นหมายความว่า คุณจะต้องเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเริ่มต้นดำเนินการส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องเตรียม มีอะไรบ้าง​?

เมื่อคุณเลือกเมนู “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม” ก่อนที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้นั้น คุณจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้ก่อน ได้แก่

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
  • วันเดือนปีเกิด

หลังจากที่กรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ให้ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย  ย้ำอีกครั้งว่า “การส่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้” และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องเตรียมเพื่อความถูกต้องที่สุด

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. อาชีพที่ท่านลงทะเบียนไว้

3. ประเภท เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

   3.1 ท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือไม่: เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่

   3.2 ท่านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใด: เลือกรายชื่อจังหวัด

   3.3 ครอบครัวของท่านมีผู้ถือบัตรสวัสดิการกี่คน (รวมตัวท่านเอง): เลือกจำนวน ได้แก่ 1-2 คน, 3-4 คน, 5-6 คน, มากกว่า 6 คนขึ้นไป หรือ ไม่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการ

   3.4 รายได้หลักของครอบครัวมาจากใคร ได้แก่ พ่อ-แม่, ปู่-ย่า/ตา-ยาย, ญาติ/พี่น้อง, สามี/ภรรยา, ตนเอง, ลูก/หลาน

   3.5 ท่านมีรายได้จากแหล่งใดมากที่สุด ได้แก่ ค่าแรง, รายได้จากการค้าขาย, ไม่มีรายได้

   3.6 ท่านจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือต่อเดือนเท่าไหร่ ได้แก่ ต่ำกว่า 100 บาท, 100-200 บาท, 201-300 บาท, 300 บาทขึ้นไป

   3.7 ท่านมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะไรบ้างมากที่สุด ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าเสื้อผ้า, ค่าของใช้, ค่ามือถือ, อินเตอร์เน็ต

   3.8 ท่านมีภาระหนี้สินรายเดือนอะไรมากที่สุด ได้แก่ จ่ายหนี้ผ่อนบ้าน, จ่ายหนี้ผ่อนรถ, จ่ายหนี้บัตรเครดิต, จ่ายหนี้อื่นๆ กับธนาคาร, จ่ายหนี้นอกระบบ, จ่ายหนี้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ไม่มีภาระหนี้สิน

   3.9 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด19 ใน 1 วันท่านใช้เวลาไปกับกิจกรรมอะไรมากที่สุด ได้แก่ ดูทีวี/เล่นโซเชียล/เล่นเกมส์, รับจ้าง, ขายของ, ขับรถ, ดูแลเด็ก,ผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ที่เป็นบุคคลในครอบครัว, ให้บริการ

   3.10 ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านได้รับค่าแรงแบบใด ได้แก่ รายวัน, รายชั่วโมง, รายสัปดาห์, รายเดือน, ไม่มีรายได้

   3.11 ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านประกอบอาชีพใด ได้แก่ ว่างงาน, ขับรถสาธารณะ, ผู้ค้าสลาก, รับจ้าง, ค้าขาย, ให้บริการ

   3.12 ก่อนเกิดคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาล ท่านทำงานหรือประกอบอาชีพมาแล้วกี่ปี ได้แก่ มากกว่า 5 ปี, 4-5 ปี, 2-3 ปี, 1-2 ปี, น้อยกว่า 1 ปี, ไม่ได้ประกอบอาชีพ

4. ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หลังจากที่คุณส่งข้อมูลข้างต้นเสร็จแล้ว คุณจะต้องระบุบุคคลอ้างอิงด้วย ข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่คุณต้องกรอก ประกอบไปด้วย

  • ชื่อนามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ความสัมพันธ์ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน, คนในครอบครัว, นายจ้าง, ลูกจ้าง, ลูกค้า, ร้านค้าที่ซื้อของมาขาย, อื่นๆ โปรดระบุ

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการติดต่อและตรวจสอบข้อมูล คุณจะต้องระบุบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้จริง

2. จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากตรวจพบข้อมูลเท็จ อาจมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ทั้งตัวผู้ลงทะเบียน และ บุคคลอ้างอิง

หลังจากที่กรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องระบุข้อมูลสถานประกอบการในประเทศไทยด้วย

  • สถานประกอบการอยู่ที่จังหวัด: เลือกชื่อจังหวัด

หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยันการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม (เมื่อนำส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก) ได้เลย เท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ 5,000 บาท 

ย้ำอีกครั้งว่า การส่งข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องทำผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ภายในเวลา 10 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS และควรกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น เพื่อที่คุณจะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากภาครัฐ ทั้งนี้ คุณสามารถดูวิธีเช็กสถานะต่างๆ หลังจากลงทะเบียนได้ที่ เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน ถ้าได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรง ดูวิธีแก้ไข

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)