สรรพากรคืนภาษีช้า กับเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

ทั่วไป

66,374 VIEWS

คำถามที่ติดค้างอยู่ในใจของใครหลายคน ในเมื่อเรายื่นภาษีช้า หรือจ่ายภาษีช้า เราจะโดนค่าปรับ แต่หากสรรพากรคืนเงินภาษีให้เราช้า สรรพากรจะโดนอะไรบ้าง? iTAX มีคำตอบ

เงินคืนภาษี คือ?

อย่างที่ผู้เสียภาษีทราบกันดีว่า เงินคืนภาษี ถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้เสียภาษี และเงินคืนภาษีไม่ใช่โบนัสที่ได้รับจากรัฐบาลหรือกรมสรรพากร แต่เงินคืนภาษีที่คุณจะได้รับนั้นมาจากการที่คุณเสียภาษีหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีภาษีมากกว่าจำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายจริง ทำให้คุณมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีนั่นเอง

ได้รับเงินคืนภาษีช้า เพราะอะไร?

สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้เสียภาษี ได้รับเงินคืนภาษีช้า จะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหลักๆ เช่น

1. ยื่นภาษีไม่ครบ

หากคุณแสดงรายได้ไม่ครบถ้วน เช่น ลืมกรอกรายได้บางก้อนตอนยื่นภาษี จะส่งผลให้ข้อมูลภาษีของคุณที่ยื่นไปไม่ตรงกับข้อมูลภาษีที่กรมสรรพากรมี เจ้าหน้าที่สรรพากรจึงไม่สามารถคืนเงินภาษีได้ทันที เพราะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนว่ามีรายได้ของคุณก้อนไหนที่ตกหล่นไปบ้างรึเปล่าเพื่อประเมินภาษีใหม่ และอาจต้องเชิญให้คุณไปชี้แจงด้วย

2. เอกสาร

เอกสาร คือ เรื่องสำคัญของ การยื่นภาษี การเตรียมเอกสารให้ครบก่อนยื่นภาษีจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเอกสารต่างๆ จะช่วยยืนยันข้อมูลตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนที่ใช้ยื่นภาษีได้แม่นยำมากขึ้น พูดง่ายๆ คือ ยิ่งคุณเตรียมเอกสารเรียบร้อยเร็วเท่าไหร่ ก็จะสามารถยื่นภาษีได้เร็ว และได้รับเงินคืนภาษีไวขึ้นเท่านั้น

และการเตรียมเอกสารให้ครบไม่ได้มีประโยชน์แค่การยื่นภาษีเท่านั้น เพราะผู้เสียภาษีหลายคนมักจะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรขอเอกสารเพิ่มเติมอยู่เสมอ และหากคุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นไว้ครบ คุณจะสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สรรพากรได้เร็วขึ้น และเป็นการลดระยะเวลารอคอยการคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากรอีกช่องทางหนึ่ง

3. พร้อมเพย์ (PromptPay)

อย่างที่รู้กันดีว่า การขอคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้เงินคืนเร็วกว่าเช็คเงินคืนภาษี (พร้อมเพย์มักได้รับเงินคืนภาษีอย่างเร็วที่สุด 3 – 7 วัน) นั่นหมายความว่า หากคุณอยากได้เงินคืนภาษีเร็วๆ เราแนะนำให้คุณสมัครพร้อมเพย์ (ต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น) เพื่อลดระยะเวลารอเงินคืนภาษีเข้าบัญชีให้เร็วขึ้น

และถึงแม้ว่าคุณยื่นภาษีไปแล้วแต่ไม่มีพร้อมเพย์ ก็สามารถสมัครบริการพร้อมเพย์หลักจากยื่นภาษีและขอเงินคืนภาษีได้ภายใน 30 วัน เพราะหากสรรพากรตรวจพบบัญชีพร้อมเพย์ของคุณ สรรพากรจะโอนเงินคืนเงินภาษีให้คุณผ่านพร้อมเพย์เช่นกัน

ยื่นภาษีเร็ว แต่ได้รับเงินคืนภาษีช้า เราทำอะไรได้บ้าง?

เราเชื่อว่านี่คือปัญหาที่ผู้เสียภาษีหลายๆ คนพบเจอและเป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีหลายคนหงุดหงิดใจ เพราะเราต่างก็รู้สึกว่า ในเมื่อเราทำการยื่นภาษีตรงเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด แต่ทำไมกว่าจะได้รับเงินภาษีคืนถึงใช้เวลานาน และหากผู้เสียภาษียื่นภาษีไม่ตรงเวลาจะโดนค่าปรับ แล้วในทางกลับกันหากสรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีช้าจะมีบทลงโทษอะไรบ้าง เราต้องบอกก่อนว่า

1. สรรพากรก็มีกรอบเวลาในการคืนเงินภาษี

การจ่ายเงินคืนภาษีของกรมสรรพากรก็มีระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน โดยสรรพากรจะต้องทำการจ่ายคืนเงินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับคำรองขอคืนเงินภาษี (ยกเว้นการยื่นภาษีย้อนหลัง)

2. หากได้รับเงินคืนภาษีช้า สรรพากรจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย

ผู้เสียภาษีหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า หากได้รับเงินคืนภาษีช้ากว่ากำหนด สรรพากรจะต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือนให้กับผู้เสียภาษีด้วย โดยมาตรา 4 ทศ และ กฎกระทรวงฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2526) (www.rd.go.th) ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า

2.1 การคืนเงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ครบระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีเงินได้ หรือ วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษี

2.2 กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการ (ยื่นภาษีไปแล้วขอยื่นใหม่) ไม่ว่าจะชำระพร้อมกับการยื่นหรือไม่ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

3. ผู้เสียภาษีต้องใช้สิทธิทวงดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน

ในกรณีที่คุณยื่นภาษีไปเกิน 3 เดือนและยังไม่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร หรือได้รับเงินคืนภาษีหลังจากยื่นภาษีไปแล้ว 3 เดือน

คุณสามารถใช้สิทธิทวงดอกเบี้ยจากกรมสรรพากรได้ แต่จะต้องยื่นเอกสารหรือหนังสืออุทธรณ์พร้อมเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินจากสรรพากร

นั่นหมายความว่า หากคุณเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่ารอคอยเงินคืนภาษีมายาวนาน เราอยากให้คุณลองเช็คดูว่า คุณยื่นภาษีหรือทำเรื่องเพื่อขอคืนภาษีครบ 3 เดือนหรือยัง? ถ้ายังไม่ครบ 3 เดือน เราก็อยากให้คุณอดทนรอเงินคืนภาษีอย่างใจเย็นและมั่นใจได้ว่าคุณจะยังได้รับเงินคืนภาษีอย่างแน่นอน

ส่วนใครที่รอคอยเงินคืนภาษีมายาวนานกว่านั้น เราแนะนำให้คุณเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ให้พร้อม ได้รับเงินคืนภาษีเมื่อใด ให้นำเอกสารและหนังสืออุทธรณ์ยื่นเพื่อขอทวงดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนจากกรมสรรพากรได้

สำหรับผู้เสียภาษีคนไหนที่อยากได้เงินคืนภาษีเพิ่มจากการยื่นภาษีประจำปีครั้งถัดไป คุณสามารถคำนวณภาษีเพื่อทำการวางแผนภาษีแต่เนิ่นๆ ได้ที่ app iTAX โหลดใช้ฟรีทั้ง iOS และ Android และค้นหาแผนลดหย่อนภาษีที่จะช่วยให้คุณได้เงินคืนภาษีมากขึ้นที่ iTAX shop

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)