“ศาลรัฐธรรมนูญ” 5 ต่อ 4 รับคำร้องวาระ 8 ปี นายกฯ ยุติปฏิบัติหน้าที่

ทั่วไป

“ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย รับคำร้อง 5:4 เสียง กรณีว่าวาระการดำรงตำแหน่ง นายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 หรือไม่ นายกฯ ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

24 สิงหาคม 2565 – ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาคดีอื่นๆ รวมถึงคำร้องของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อ ยื่นเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 หรือไม่เนื่องจากได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

โดยเจ้าหน้าที่สภาฯ ได้นำหนังสือของประธานสภา ส่งมาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม และคาดว่าองค์คณะตุลาการจะพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน อีกทั้งเป็นประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ โดยคาดว่าคำร้องดังกล่าวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ รวมทั้งพิจารณาคำขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

“ศาลรัฐธรรมนูญ” มีมติ 5 : 4 รับคำร้อง นายกฯ 8 ปี ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย คาดรู้ผล ก.ย. 2565

ในกรณีว่าวาระการดำรงตำแหน่ง นายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยรับคำร้อง ด้วยเสียง 5:4 เสียง ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน

โดยคาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 นี้

สรุป คำวินิจฉัยเรื่องพิจารณา ที่ 17/2565 ปม นายกฯ 8 ปี

ผลการพิจารณา สรุปได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกบคำร้องแล้ว เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (8) จึงมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก (5 ต่อ 4) ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

คุ้มเข้มความปลอดภัย กั้นแผงเหล็กรอบศาลรัฐธรรมนูญ-สน.ทุ่งสองห้อง เตรียมรับมือการชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ โดยมีการนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อแสดงเขตโดยรอบของสำนักงานศาล เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาและอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้มีรายงานว่า ในช่วงค่ำวานนี้ สน.ทุ่งสองห้อง รวมพลปล่อยแถวดูแลพื้นที่ และในช่วงเช้าจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลประตูทางเข้า-ออกศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลังมีข่าวม็อบเตรียมเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ย้อนรอยปมการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ พล.อ. ประยุทธ์ ครบ 8 ปีแล้วหรือไม่?

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ตามมติเอกฉันท์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ขณะนั้น และดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีข้อถกเถียงในเชิงวิชาการว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว้ในมาตรา 158 วรรคสี่ ว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)