ศบค. ยัน 1 พ.ค. 65 ยังไม่ยกเลิก Thailand Pass ก่อนเข้าประเทศ

ทั่วไป

ศบค. ยัน 1 พ.ค. 65 ยังไม่ยกเลิก Thailand Pass ก่อนเข้าประเทศ การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศยังจำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ก่อน

ศบค. ยืนยัน ยังไม่ยกเลิก Thailand Pass ก่อนเข้าประเทศ

28 พฤษภาคม 2565 – เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 โดย ศบค. เผยแพร่โพส ศบค. ยืนยัน ไม่ยกเลิก Thailand Pass ก่อนเข้าประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 – ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น)
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)
 • ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)

* รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียน Thailand Pass

 • ช่องทางลงทะเบียน Thailand Pass: เว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/home

ยกเลิก Test and Go เริ่ม 1 พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุม ศบค. ยังเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Traveler ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล
 2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล
 3. ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และ ข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พล..ประยุทธ์ แถลงข่าวว่า ศบค. อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์อีกระยะ ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้  แต่ได้เห็นชอบให้ยกเลิกระบบ Test and Go และให้ตรวจ ATK เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สำหรับเปิดการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และหลายประเทศก็ปรับมาตรการผ่อนคลายมากพอสมควร ในฐานะที่ไทยยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากในขณะนี้  ก็ต้องทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)