ลุ้น “ศาลรัฐธรรมนูญ” รับ-ไม่รับคำร้องวาระ 8 ปี นายกฯ

ทั่วไป

ลุ้น “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัย จะรับ-ไม่รับคำร้องกรณีว่าวาระการดำรงตำแหน่ง นายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 หรือไม่

24 สิงหาคม 2565 – ในวันนี้ เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาคดีอื่นๆ รวมถึงคำร้องของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อ ยื่นเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 หรือไม่เนื่องจากได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

คาด “ศาลรัฐธรรมนูญ” ต้องพิจารณาประเด็น นายกฯ 8 ปี ว่าจะรับ-ไม่รับเรื่อง และต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่

โดยเจ้าหน้าที่สภาฯ ได้นำหนังสือของประธานสภา ส่งมาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม และคาดว่าองค์คณะตุลาการจะพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน อีกทั้งเป็นประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ โดยคาดว่าคำร้องดังกล่าวจะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ รวมทั้งพิจารณาคำขอให้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

คุ้มเข้มความปลอดภัย กั้นแผงเหล็กรอบศาลรัฐธรรมนูญ-สน.ทุ่งสองห้อง เตรียมรับมือการชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ โดยมีการนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อแสดงเขตโดยรอบของสำนักงานศาล เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาและอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้มีรายงานว่า ในช่วงค่ำวานนี้ สน.ทุ่งสองห้อง ได้มีการรวมพลปล่อยแถวดูแลพื้นที่ และในช่วงเช้าวันนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลประตูทางเข้า-ออกศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลังมีข่าวม็อบเตรียมเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ย้อนรอยปมการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของ พล.อ. ประยุทธ์ ครบ 8 ปีแล้วหรือไม่?

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ตามมติเอกฉันท์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ขณะนั้น และดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีข้อถกเถียงในเชิงวิชาการว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 หรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว้ในมาตรา 158 วรรคสี่ ว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)