ลงทะเบียน วัคซีนโควิด เข็ม 3 ‘ไฟเซอร์’ ผ่าน AIS DTAC TRUE NT

ทั่วไป

217,704 VIEWS

ลงทะเบียน วัคซีนโควิด เข็ม 3 รับวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ เริ่มลงทะเบียน 7 มกราคม 2565 ผ่านค่ายมือถือ AIS DTAC TRUE NT ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับ Walk-in

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

 • ผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป
 • ผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer) และได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคิวฉีดวัคซีนเข็ม 3

 • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนกันยายน 2564 สามารถรับการฉีดเข็มที่ 3 ได้ในเดือนธันวาคม 2564
 • ส่วนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ในเดือนมกราคม 2565

วันที่เปิดจองคิววัคซีนโควิด กระตุ้นเข็มสาม

 • เริ่มจองคิว วันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

หมายเหตุ: ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเท่านั้น ไม่รับ Walk-in

ชนิดของวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

 • วัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Booster dose)

 • ผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 สำเร็จจะเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 10 มกราคม 2565

ข่องทางการ ลงทะเบียน วัคซีนโควิด เข็ม 3 ผ่านค่ายมือถือ

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AIS

 • ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ เอไอเอส www.ais.th/vaccine

2. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน TRUE

 • ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD ของ ทรู กด *707# โทรออก
 • เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน DTAC

4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน NT

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในสูตรดังกล่าวจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก ศูนย์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง SMS นัดวันฉีดเข็มที่ 3 ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยเรียงตามลำดับวันที่ฉีดเข็มที่ 2

สถานที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็มสาม Pfizer

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ CVC กลางบางซื่อ โดยจะให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 (Booster dose) สำหรับผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer) มาจากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ โดยสองเข็มจากที่อื่นต้องจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือก่อนโดยต้องมีระยะห่าง ระหว่างเข็มที่ 2 และวันที่ต้องการจะฉีดเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป

ดังนั้น ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนกันยายน 2564 สามารถรับการฉีดเข็มที่ 3 ได้ในเดือนธันวาคม 2564 ส่วนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ในเดือนมกราคม 2565

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้ง 4 ค่าย เปิดจอง วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 10 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในสูตรดังกล่าวจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีก ศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง SMS นัดวันฉีดเข็มที่ 3 ให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยเรียงตามลำดับวันที่ฉีดเข็มที่ 2

บุคคลทั่วไปตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตัวเอง สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยให้โหลด แอป ‘Vaccine บางซื่อ’ ได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป Vaccine บางซื่อ

รู้จักวัคซีนโควิด ‘ไฟเซอร์’

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียน วัคซีนไฟเซอร์ หรือชื่อทางการค้าว่า โคเมอร์เนตี (COMIRNATY®) นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยเป็นวัคซีนโควิดที่ อย. ไทยขึ้นทะเบียนให้เป็นรายที่ 6

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)