ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ถึง ต.ค. 2565

ทั่วไป

1,110 VIEWS

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เริ่ม 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ส่วนประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 -4 แล้ว เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 โดยให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ และสามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2565 

ช่องทาง ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน)

วันเวลาที่เริ่มลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย

 • ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย สำหรับประชาชนทั่วไป

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

หมายเหตุ : ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 – 4 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดย เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
 2. รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม
 5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
 6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
 8. Check-out
 9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

 1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน เมื่อจองโรงแรมที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ โดยการเลื่อนวันเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร-ท่องเที่ยว สำหรับใช้กับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระเพียง 60% และรัฐบาลสนับสนุน 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง รวมมูลค่าสูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน  เมื่อเช็กอินโรงแรมที่พักสำเร็จ จะได้รับคูปองอาหาร-ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็กอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็กเอาต์
 3. ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 20 ที่นั่ง

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

 1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 8 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00น.) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย
 2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ: สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.

สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

กำหนดการสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

 • 27 มิถุนายน 2565 – เปิดลงทะเบียนประชาชนสำหรับผู้ไม่เคยได้รับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (06.00 – 21.00 น.)
 • 1 กรกฎาคม 2565 – เปิดให้จองโรงแรม/ที่พัก (06.00 – 23.00 น.)
 • 3 กรกฎาคม 2565 – ตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
 • 8 กรกฎาคม 2565 – เริ่มเข้าพัก และเปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 65
 • 23 ตุลาคม 2565 – เปิดจองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย
 • 31 ตุลาคม 2565 – วันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย)
 • 5 พฤศจิกายน 2565 – ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย สิ้นสุด 21.00 น.

หมายเหตุ

 1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ได้
 2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ได้
 3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือจากเฟส 4 ต่อได้
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)