ลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

ทั่วไป

117,346 VIEWS

กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนเราชนะ รับเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ช่วงกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 รวม 7,000 บาทที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com  เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดเริ่มปลายเดือนมกราคม 2564 คาดมีคนได้รับสิทธิ์ราว 30-35 ล้านคน

ลงทะเบียนเราชนะ เยียวยาโควิดระลอกใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการ “เราชนะ” เพื่อแจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทุกกลุ่ม โดยกำหนดวงเงินคนละ 3,500 บาทต่อเดือน ในช่วง ก.พ. – มี.ค. 2564 เป็นเวลา 2 เดือน (รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท) ซึ่งจะได้เสนอรายละเอียดให้ ครม. อนุมัติต่อไป โดยกระทรวงการคลังจะคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ คาดมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 30-35 ล้านคน

ลงทะเบียนเราชนะ เริ่มปลาย ม.ค. 64

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยารวม 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงปลายเดือนมกราคม 2564

ผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ มีสิทธิ ลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยาได้ทุกคน เช่น กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

โดยกระทรวงการคลังจะตรวจสอบและคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปเรื่อยๆ เช่น ลูกจ้างที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากระบบประกันสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีรายได้สูง ซึ่งจะถูกคัดเลือกจนเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ราว 30-35 ล้านคน

เคยลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ยังมีสิทธิลงทะเบียน ‘เราชนะ’

ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่เคยได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท จากโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ไปแล้ว กระทรวงการคลังก็ไม่ตัดสิทธิ์รับเงินบรรเทาทุกข์ของโครงการ ‘เราชนะ’ หากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาทในรอบนี้

กลุ่มพิเศษที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ‘เราชนะ’ โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกเนื่องจากกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 14 ล้านคน
  2. กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่ยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านคน แต่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละบุคคลด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่อีกครั้ง

กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิรับเงินบรรเทาทุกข์ ‘เราชนะ’

  • ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ลูกจ้างในระบบประกันสังคม) จำนวน 11 ล้านคน แต่ไม่รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
  • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้มีรายได้สูง ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ซึ่งอาจใช้ฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา