ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ทั่วไป

35,515 VIEWS

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน รัฐบาลเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สายด่วน 1668 ติดต่อกรมการแพทย์ ประสานงานผู้ติดเชื้อโควิด

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

หมอพร้อม เป็น LINE Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะแรก เริ่ม 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เปิดจองคิววัคซีน 1 พฤษภาคม 2564)

 1. ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา
  6. โรคเบาหวาน และ
  7. โรคอ้วน

ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเป้าหมายระยะแรกตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะต่อไป (เริ่มจองในเดือนกรกฎาคม 2564)

กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เช่น ประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี จะเริ่มจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะเริ่มฉีดจริงภายในเดือนสิงหาคม 2564

วิธี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

 1. ไปที่แอปพลิเคชั่น LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน
 3. กด link นี้ หมอพร้อม LINE Official Account แล้วเพิ่มเพื่อน
 4. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเข้าไปที่เมนู “ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับวัคซีน” โดยจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน
 6. จองคิวฉีดวัคซีน โดยกดที่เมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” > เลือก “จอง” 
 7. กด “รับสิทธิ์” ทำแบบคัดกรอง โดยระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน > กดบันทึก > กดยินยอม
 8. ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ‘หมอพร้อม’ แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ขั้นตอนหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกผ่านหมอพร้อม

 1. หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
 3. ก่อนถึงเวลาฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ‘หมอพร้อม’ จะแจ้งเตือนอีกเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้งต่อไป

ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 แทนคนใกล้ชิด

กรณีต้องการจองคิวฉีดวัคซีนให้คนใกล้ชิด สามารถใช้ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยกดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

วิธีเปลี่ยนคิวฉีดวัคซีน

กรณีจองแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนคิว ให้เลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้

2. ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด ผ่าน แอป “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”

แอป เป๋าตัง และ ถุงเงิน จะถูกนำมาใช้เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน โดยธนาคารกรุงไทยจะประกาศวิธีการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนต่อไป

3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน “กระเป๋าตังสุขภาพ” (Health Wallet)

แอป กระเป๋าตังสุขภาพ หรือ Health Wallet ของธนาคารกรุงไทย เป็นอีกทางเลือกที่รัฐบาลจะนำมาให้ประชาชนทั่วไปใช้จองคิวรับวัคซีนด้วยเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป