ลงทะเบียนประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา กลุ่มคนกลางคืน นักดนตรี

ทั่วไป

109,693 VIEWS

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ ลงทะเบียนประกันสังคม ม.40 กลุ่มคนกลางคืน ผ่าน “ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40” บนเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าระบบประกันตนภาคสมัครใจ) เช่น กลุ่มคนกลางคืน นักดนตรี ผับบาร์ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์คนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย จะได้สิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาลครั้งนี้ โดยผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

ช่องทางตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม ม.40

ช่องทางการสมัคร ลงทะเบียนประกันสังคม ม.40 กลุ่มคนกลางคืน

 1. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 2. ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 3. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 4. ห้างสรรพสินค้า Big C
 5. เว็บไซต์ประกันสังคม ผ่าน “ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40” >> www.sso.go.th
 6. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ UPDATE – งดติดต่อขอสมัครที่สำนักงานประกันสังคมแล้ว เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28)

คุณสมบัติผู้ประกันตน ม.40 ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33
 • ไม่ได้เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์คนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย

ลดอัตราส่งเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% ตั้งแต่ ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.40 ลงเหลือ 60% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย และสนใจประกันตนภาคสมัครใจ จะมีทางเลือกส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก

 1. ทางเลือกที่ 1 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 42 บาท (จากเดิม 70 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 2. ทางเลือกที่ 2 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 60 บาท (จากเดิม 100 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 3. ทางเลือกที่ 3 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 5 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 180 บาท (จากเดิม 300 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
  • คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ

หมายเหตุ: ทางเลือกที่ 1 จะได้รับประโยชน์ทดแทนน้อยที่สุด ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 จะได้รับประโยชน์ทดแทนมากที่สุด

ยอดเงินประกันสังคมลด แต่ไม่กระทบประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

ก่อนหน้านี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า การปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะส่งผลให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบลดลง 378 ล้านบาท ส่วนรัฐบาลลดนำส่งเงินสมทบลง 189 ล้านบาท แต่แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มที่จะเลือกส่งเงินสมทบแบบสมัครใจเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีเงินสมทบลดลงหลังจากการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน จำนวน 567 ล้านบาท เหลือจำนวน 850.5 ล้านบาท จากจำนวนเดิม 1,417.5 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามอัตราปกติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)