ตรวจสอบรายชื่อ 77 จังหวัด ศบค. พื้นที่ควบคุมโควิด (เริ่ม 1 พ.ค. 65)

ทั่วไป

37,126 VIEWS

ดูรายชื่อพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) แยกตาม จังหวัด ตามมติ ศบค. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยขณะนี้ ยังไม่มีการประกาศล็อคดาวน์แต่อย่างใด

จังหวัด ศบค.

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 0 จังหวัด ล็อกดาวน์

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 0 จังหวัด

ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 0 จังหวัด

ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่ควบคุม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด

พื้นที่สีเหลือง (เฝ้าระวังสูง) ประกอบด้วย 65 จังหวัด ต่อไปนี้

 1. กาฬสินธุ์
 2. กำแพงเพชร
 3. ขอนแก่น
 4. จันทบุรี
 5. ฉะเชิงเทรา
 6. ชัยนาท
 7. ชัยภูมิ
 8. ชุมพร
 9. เชียงราย
 10. ตรัง
 11. ตราด
 12. ตาก
 13. นครนายก
 14. นครปฐม
 15. นครพนม
 16. นครราชสีมา
 17. นครศรีธรรมราช
 18. นครสวรรค์
 19. นราธิวาส
 20. น่าน
 21. บึงกาฬ
 22. บุรีรัมย์
 23. ประจวบคีรีขันธ์
 24. ปราจีนบุรี
 25. ปัตตานี
 26. พระนครศรีอยุธยา
 27. พะเยา
 28. พัทลุง
 29. พิจิตร
 30. พิษณุโลก
 31. เพชรบูรณ์
 32. แพร่
 33. มหาสารคาม
 34. มุกดาหาร
 35. แม่ฮ่องสอน
 36. ยโสธร
 37. ยะลา
 38. ร้อยเอ็ด
 39. ระนอง
 40. ราชบุรี
 41. ลพบุรี
 42. ลำปาง
 43. ลำพูน
 44. เลย
 45. ศรีสะเกษ
 46. สกลนคร
 47. สตูล
 48. สมุทรปราการ
 49. สมุทรสงคราม
 50. สมุทรสาคร
 51. สระแก้ว
 52. สระบุรี
 53. สิงห์บุรี
 54. สุโขทัย
 55. สุพรรณบุรี
 56. สุราษฎร์ธานี
 57. สุรินทร์
 58. หนองคาย
 59. หนองบัวลำภู
 60. อ่างทอง
 61. อำนาจเจริญ
 62. อุดรธานี
 63. อุตรดิตถ์
 64. อุทัยธานี และ
 65. อุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 0 จังหวัด

ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่เฝ้าระวัง

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 12 จังหวัด

พื้นที่สีฟ้า (นำร่องด้านการท่องเที่ยว) ประกอบด้วย 12 จังหวัด ต่อไปนี้

 1. กรุงเทพมหานคร 
 2. กระบี่ 
 3. กาญจนบุรี 
 4. ชลบุรี
 5. เชียงใหม่
 6. นนทบุรี 
 7. ปทุมธานี 
 8. พังงา 
 9. เพชรบุรี
 10. ภูเก็ต 
 11. ระยอง
 12. สงขลา

หมายเหตุ: จังหวัดอื่นมีการดำเนินการในบางพื้นที่

พื้นที่สีส้ม (พื้นที่ควบคุม) 69 จังหวัด ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

สิ่งที่ทำได้ตามปกติใน พื้นที่สีส้ม

 • ออกนอกเคหสถานได้ตามปกติ
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
 • ห้องสมุด บ้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า นั่งรับประทานในร้านและเปิดได้ตามปกติ แต่ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
 • ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

สิ่งที่ควบคุมใน พื้นที่สีส้ม

 • ให้หน่วยงานรัฐ-เอกชน Work From Home ได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล ให้ Work From Home เท่าที่สามารถจะทำได้
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน
 • ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
 • สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • เปิดสวนสนุก และสวนน้ำเฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดประชุม จัดมหกรรมกีฬา งานแสดงสินค้า หรือจัดงานอื่นๆ ได้ไม่เกิน 1,000 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.
 • สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.
 • สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระว่ายน้ำ หรือสถานที่จัดแข่งขันกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ต้องจัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม โดยกีฬาในร่วมต้องมีผู้ชมไม่เกิน 50% กีฬากลางแจ้งต้องมีผู้ชมไม่เกิน75%
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ เปิดได้ตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการกำหนด
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)