วิธีลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ สำหรับ ร้านค้า แบบละเอียด

ทั่วไป

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

รู้ได้อย่างไร เมื่อไหร่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)

สิ่งที่ต้องทำหลัง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า)

  • ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) เท่านั้น
  • กิจการจำหน่าย สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ) ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ
  • เปิดรับการใช้สิทธิจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64
  • ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดจดทะเบียนกับกรมสรรพากรให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 7 วันทำการ
  • สมัคร https://www.ถุงเงินกรุงไทย.com
  • ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบประเภทกิจการแอป ‘ถุงเงิน’ ที่สมัคร ให้ตรงกับประเภทกิจการ เนื่องจากประเภทกิจการมีผลต่อคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียน ‘ถุงเงิน’ ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อสอบถามได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
  • ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอป ‘ถุงเงิน’ หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

  1. เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าและ/หรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ
  3. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)