ยกเลิก Thailand Pass เริ่ม 1 ก.ค. 2565 ใช้มาตรการใหม่แทน

ทั่วไป

2,807 VIEWS

ยกเลิก Thailand Pass เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565 เปิดมาตรการใหม่เดินทางเข้าไทยแทนมีผลทันทีหลัง ศบค. อนุมัติยกเลิก Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

1 กรกฏาคม 2565 – ตามมติของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และให้ดำเนินการตามมาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทันที

มาตรการใหม่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยหลัง ยกเลิก Thailand Pass

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้าประเทศไทยจะเป็นไปตามมาตรการใหม่ดังนี้

  1. ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทย โดยคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว
  2. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/Professional ATK ที่ออกภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ
  4. คนไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ โควิด แต่หากพบว่ามีอาการป่วย แนะนำให้ตรวจ Rapid Antigen Test (PRO-ATK)
  5. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบโดส จะต้องแสดงผลการตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เพื่อที่จะสามารถเข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
  6. สายการบินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารระหว่างประเทศว่ามีเอกสารการรับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-ATK หรือ ผลการตรวจ RT-PCR ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากพบว่าผู้โดยสารขาดเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำเป็นต้องใช้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
  7. สายการบินต่างชาติสามารถส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกเรือ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคยังมีอำนาจตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งได้
  8. ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)