ยกเลิกแจก ATK ฟรี 1 ต.ค. 2565 แต่ยังรักษาโควิดฟรีตามสิทธิ

ทั่วไป

สปสช. ยกเลิกแจก ATK ร้านยาฟรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 แต่ยังรักษาโควิดฟรีตามสิทธิแต่ละกองทุน หลังปรับโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

27 กันยายน 2565 – ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปที่โควิด-19 จะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งสอบถามเข้ามาเรื่องสิทธิการรักษาว่าจะเป็นอย่างไร

รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า ประชาชนยังสามารถรับบริการรักษาโควิด-19 ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในสิทธิการรักษาของตน ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งแต่ละกองทุนจะดำเนินการจ่ายค่ารักษาให้ อย่างไรก็ตาม แต่จะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่ป่วยแล้วอาการไม่รุนแรง คล้ายไข้หวัดใหญ่

“สำหรับผู้ป่วยโควิดยังรักษาฟรีได้ตามสิทธิของแต่ละกองทุน  โดยหากติดเชื้อสามารถไปรับยาแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ เรื่องจ่ายค่าวัคซีนโควิดก็จะเป็นสิทธิของแต่ละกองทุน ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการแจก ATK ที่สามารถมารับได้ที่ร้านยา โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมจะยุติการแจก ATK แต่หากมีความจำเป็นและแพทย์วินิจฉัยสั่งให้ตรวจหาเชื้อ ATK หรือ RT-PCR ก็สามารถตรวจได้ฟรีเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม กรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตยังเข้าเกณฑ์ยูเซปพลัส หรือหากมีข้อสงสัยให้สอบถามมาที่สปสช.1330” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

สปสช. ยังคงให้บริการรักษาโรคโควิดทางระบบออนไลน์แม้ ยกเลิกแจก ATK ฟรีแล้ว

ทันตแพทย์อรรถพร เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ยังคงการให้บริการรักษาโรคโควิดทางระบบออนไลน์ หรือ Telemedicine ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน ซึ่งจะมีบริการส่งยาฟรีถึงบ้าน ประกอบด้วย

  1. Clicknic
  2. Totale Telemed
  3. MorDee และ
  4. Good Doctor

ทั้งนี้ หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดเลือกลงทะเบียนผ่านแอปฯ เหล่านี้ได้

ยังจ่ายค่าความเสียหายจากกรณีแพ้วัคซีนโควิดและชดเชยบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดโควิด

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สำหรับการจ่ายค่าความเสียหายจากการฉีดวัคซีนในส่วนของ สปสช.นั้น จะใช้มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการจ่ายชดเชยเบื้องต้นแทน ทั้งนี้ ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปลี่ยนเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการผู้ป่วยในตามระบบปกติ ยา IVIG จ่ายตามระบบ VMI

ส่วนกรณีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้ง อสม. หากติดเชื้อโควิด ยังสามารถยื่นเรื่องจ่ายชดเชยมาตรา 41 กรณีความเสียหายทางการแพทย์จากการให้บริการสาธารณสุขหรือไม่ ทันตแพทย์อรรถพรเปิดเผยว่า ยังสามารถทำได้ แต่งบประมาณจะเปลี่ยนไป โดยใช้งบกองทุนบัตรทอง แต่รายละเอียดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจริงๆ ซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ป่วยในจากเดิมที่จ่าย On Top จากระบบ DRG ได้แก่ ค่าห้องตามระดับความรุนแรงของโรค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ/อุปกรณืเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และค่ายารักษาโควิด เปลี่ยนเป็นจ่ายตามระบบ DRG จากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต ยกเลิกการจ่าย On Top ค่าห้องและค่าอุปกรณืป้องกัน ส่วนยารักษาโรคโควิด ยังสามารถเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ขณะที่ค่ายานพาหนะส่งต่อตามระยะทาง จากเดิมที่รวมค่าทำความสะอาดอุปกรณ์ PPE จ่ายตามจริง ไม่เกิน 500 บาท เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะค่าส่งต่อตามระยะทางกรมทางหลวงตามเดิม ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ

ค่าบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จากเดิมจ่ายค่าฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท ค่าชุด PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง และค่ายานพาหนะส่งต่อรวมค่าทำความสะอาดจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะค่าฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่ารถส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอก

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)