อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

ทั่วไป

ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) เพิ่มเติม 3 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 17 สาขา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แรงงานฝีมือได้ รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม อัตราสูงสุด 715 บาท ซึ่งจะทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพเพิ่มจาก 112 สาขา เป็น 129 สาขา

11 กุมภาพันธ์ 2566 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) เพิ่มเติม 3 สาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม รวมจำนวน 17 สาขา อัตราสูงสุด 715 บาท เพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามฝีมือ ทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพเพิ่มจาก 112 สาขา เป็น 129 สาขา

โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแบ่งเป็นหมวดหมู่สาขาเพิ่มเติม ได้แก่ สาขาอาชีพดังต่อไปนี้

1. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 495 บาท/วัน

ช่างระบบปั๊มและวาล์ว

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 515 บาท/วัน

ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

ช่างปรับ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน

ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 545 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 635 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 715 บาท/วัน

2. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 465 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 535 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 620 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 585 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถขุด

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 570 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 555 บาท/วัน

ควบคุมเครื่องจักรตัก

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน

3. สาขาอาชีพภาคบริการ

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 500 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 600 บาท/วัน

พนักงานผสมเครื่องดื่ม

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 475 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสอง 525 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับสาม 600 บาท/วัน

การเลี้ยงเด็กปฐมวัย

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 530 บาท/วัน

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 520 บาท/วัน
 • มีมาตรฐานระดับหนึ่ง 600 บาท/วัน

อนึ่ง หากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18-21 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพแล้ว จำนวน 112 สาขา เมื่อรวมกับอีก 17 สาขาใหม่ที่ ครม. มีมติเห็นชอบ จะทำให้มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออาชีพรวมทั้งสิ้น 129 สาขา

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คืออะไร?

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คือ อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนดขึ้น ในแต่ละอาชีพ ในแต่ละสาขา และในแต่ละระดับตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งโดยปกติจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป

ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับการจ้างทั่วไป

ส่วนอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าจ้างมาตรฐานวิชาชีพ มี 10 อัตรา ซึ่งแบ่งตามพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยกำหนดอัตราต่ำสุด 313 บาท และอัตราสูงสุด 336 บาท อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เขตท้องที่บังคับใช้
336 บาท/วัน
 1. ชลบุรี
 2. ภูเก็ต
335 บาท/วัน
 1. ระยอง

331 บาท/วัน
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
330 บาท/วัน
 1. ฉะเชิงเทรา
325 บาท/วัน
 1. กระบี่
 2. ขอนแก่น
 3. เชียงใหม่
 4. ตราด
 5. นครราชสีมา
 6. พระนครศรีอยุธยา
 7. พังงา
 8. ลพบุรี
 9. สงขลา
 10. สระบุรี
 11. สุพรรณบุรี
 12. สุราษฎร์ธานี
 13. หนองคาย
 14. อุบลราชธานี
324 บาท/วัน
 1. ปราจีนบุรี

323 บาท/วัน
 1. กาฬสินธ์ุ
 2. จันทบุรี
 3. นครนายก
 4. มุกดาหาร
 5. สกลนคร
 6. สมุทรสงคราม
320 บาท/วัน
 1. กาญจนบุรี
 2. ชัยนาท
 3. นครพนม
 4. นครสวรรค์
 5. น่าน
 6. บึงกาฬ
 7. บุรีรัมย์
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. พัทลุง
 10. พิษณุโลก
 11. เพชรบุรี
 12. เพชรบูรณ์
 13. พะเยา
 14. ยโสธร
 15. ร้อยเอ็ด
 16. เลย
 17. สระแก้ว
 18. สุรินทร์
 19. อ่างทอง
 20. อุดรธานี
 21. อุตรดิตถ์
315 บาท/วัน
 1. กำแพงเพชร
 2. ชัยภูมิ
 3. ชุมพร
 4. เชียงราย
 5. ตรัง
 6. ตาก
 7. นครศรีธรรมราช
 8. พิจิตร
 9. แพร่
 10. มหาสารคาม
 11. แม่ฮ่องสอน
 12. ระนอง
 13. ราชบุรี
 14. ลำปาง
 15. ลำพูน
 16. ศรีสะเกษ
 17. สตูล
 18. สิงห์บุรี
 19. สุโขทัย
 20. หนองบัวลำภู
 21. อุทัยธานี
 22. อำนาจเจริญ
313 บาท/วัน
 1. นราธิวาส
 2. ปัตตานี
 3. ยะลา
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)